rynek pracy

Rynek pracy – analiza wpływu Funduszu Odbudowy

Unia Europejska przyjęła wieloletni budżet z funduszem Odbudowy Rada Europejska przyjęła nowy budżet UE wraz z Funduszem Odbudowy 10-11 grudnia 2020 roku. Fundusz Odbudowy ma się składać z pożyczek (360 mld) i dotacji (390 mld) dla krajów UE. Ma o być odpowiedzią na kryzys spowodowany pandemią koronawirusa. Po raz pierwszy w historii Unia Europejska jako podmiot emituje obligacje i zaciąga wspólny dług. Spłacać go zamierza z dodatkowych podatków, na przykład od niepoddanych recyklingowych opakowań plastikowych,…


Rynek pracy

Dane o bezrobociu w Polsce w dalszym ciągu nie przestają zaskakiwać – jak podaje GUS, w sierpniu 2018 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,8% względem 7,0% w sierpniu ub. r. Tak niskiego bezrobocia w Polsce nie odnotowano od 28 lat. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędach Pracy na koniec sierpnia wyniosła 958,6 tys., natomiast w miesiącu wcześniejszym 961,8 tys., oznacza to więc spadek liczby bezrobotnych o 3,2 tys. i stopy bezrobocia o 0,1 p.p. względem…


Rynek pracy

Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie brutto w styczniu 2018 roku wyniosło 4588,58 zł brutto i oznacza to wzrost o 7,3% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Identyczną dynamikę odnotowano w grudniu względem ostatniego miesiąca 2016 r. i były to trzecie najwyższe wartości odnotowane od jesieni 2008 r. Należy przy tym pamiętać, że w grudniu i styczniu w wielu branżach, takich jak m.in. górnictwo, wypłacane są premie. Ponadto, od stycznia 2018 r., obowiązuje nowa wysokość…


Visit Us On FacebookCheck Our Feed