przemysł

Produkcja przemysłowa

Jesienne dane o produkcji przemysłowej w Polsce pozytywnie zaskoczyły ekonomistów. W październiku 2020 r. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 1% w porównaniu z październikiem roku poprzedzającego. Wynik ten nieznacznie przewyższył oczekiwania analityków, którzy szacowali, że wartość wzrostu wyniesie 0,7%. Po uwzględnieniu wahań sezonowych wzrost wyniósł 3,8% r/r. Dane za listopad okazały się jeszcze bardziej oddalone od prognoz. Wielkość produkcji sprzedanej przemysłu ukształtowała się na poziomie aż o 5,4% wyższym, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego,…


Niejednoznaczne dane z przemysłu

  Produkcja Przemysłowa w grudniu zeszłego roku i styczniu br. była odpowiednio o 3,8% oraz 1,1% wyższa niż przed rokiem. Gorzej wygląda sytuacja, gdy przyjrzymy się danym, które odnoszą się do produkcji z poprzedniego miesiąca. W grudniu wskaźnik m/m spadł o aż 9,4%, w styczniu natomiast wzrósł o 4,5%. Tendencje spowalniające w przemyśle są również obecne w eurolandzie, gdzie produkcja przemysłowa r/r spadła o 4,1% co jest najgorszym odnotowanym wynikiem od 4 lat. Natomiast dane…


Produkcja przemysłowa

  Produkcja przemysłowa w sierpniu spadła o 1,3% r/r oraz o 6 % w porównaniu do lipca br. Był to wynik zdecydowanie niższy, niż oczekiwania anali­tyków i ekspertów, którzy spodziewali się słabego wzrostu(sic!) w wysokości około 1,9% r/r. Po wy­równaniu sezonowym wskaźnik dynamiki produk­cji przemysłowej wzrósł o 1,7% w ujęciu rocznym. Dynamika produkcji przemysłowej w okresie sty­czeń – sierpień 2019 wyniosła 4,3% r/r. Rok temu w analogicznym okresie wzrost ten wynosił 6,5%. Zgodnie z danymi GUS…


Produkcja przemysłowa

Produkcja przemysłowa w listopadzie i grudniu wzrosła o odpowiednio 4,7% i 2,8% r/r, co było wynikiem niższym niż oczekiwania analityków. Częściowo jest to efekt mniejszej liczby dni roboczych w listopadzie, dodatkowo pomniejszonej przez dzień wolny od pracy 12 listopada. W grudniu produkcja znacząco spadła, co może się zdawać coraz mocniejszym sygnałem spowolnienia gospodarczego. Przyczyny można upatrywać w sytuacji gospodarek Niemiec oraz prawie całej Europy, które również notują spadki, co przekłada się na stan polskiej gospodarki. Według…


Visit Us On FacebookCheck Our Feed