Orlen

Najważniejsze informacje o spółkach

Przetasowania na rynku paliwowym W ostatnich miesiącach na rynku paliwowym i energetycznym obserwowany jest proces konsolidacji. Czwarta największa spółka na warszawskim parkiecie – PKN Orlen S.A. w połowie minionego roku, złożyła wniosek o przejęcie Grupy Lotos S.A., a w grudniu ogłosiła wezwanie do zapisania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa S.A. Oficjalny wniosek o przejęcie Energi trafił do Komisji Europejskiej pod koniec lutego. O ile chęć przejęcia kontroli nad Lotosem jest bezsprzecznie podyktowane…


Visit Us On FacebookCheck Our Feed