gospodarka

Koronawirus groźniejszy niż nam się wydaje?

W grudniu ubiegłego roku w Chinach w mieście Wuhan, pojawił się wirus SARS-CovV-2- tzw. koronawirus. Od tego czasu na świecie jest zarażonych ponad 100 tys. osób z czego w tym tygodniu został  potwierdzony pierwszy przypadek zarażenia w Polsce. Coraz większym wyzwaniem ze strony rządu, oprócz sprostania epidemii od strony medycznej, staje się zapobiegnięcie gospodarczemu spowolnieniu. Czy skutki wirusa mogą być na tyle silne by wywołać trwałą recesję? Dlaczego gospodarki są zarażane – mogłoby się wydawać…


Rynek pracy w marcu 2018 r.

Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie brutto w Polsce w lutym 2018 roku wyniosło 4599,72 zł brutto i oznacza to wzrost tego wskaźnika o 6,8% w ujęciu r/r oraz 0,2% względem stycznia br. Dynamika wzrostu wysokości przeciętnego wynagrodzenia w ujęciu r/r w lutym spadła jednak wobec 7,3% wzrostu w styczniu 2018 r. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach wyniosło w lutym 6197 tys. osób, co oznacza wzrost o 0,2% w ujęciu miesięcznym. Stopa bezrobocia podana przez GUS na koniec…


Visit Us On FacebookCheck Our Feed