bezrobocie

Stabilna sytuacja na rynku pracy

Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2020 roku wyniosła 6,1%, utrzymując się na stałym poziomie od czterech miesięcy. W porównaniu z ubiegłym wrześniem można jednak zaobserwować znaczący wzrost o 1 punkt procentowy, z poziomu 5,1%. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z zeszłym rokiem ogółem spadło nieznacznie – o 1,2%, z poziomu 6,39 mln we wrześniu 2019 roku do 6,31 mln w roku bieżącym. Zgodnie z oczekiwaniami, część branż ucierpiała znacznie bardziej niż inne. Jedyną…


Rynek pracy

Dane o bezrobociu w Polsce w dalszym ciągu nie przestają zaskakiwać – jak podaje GUS, w sierpniu 2018 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,8% względem 7,0% w sierpniu ub. r. Tak niskiego bezrobocia w Polsce nie odnotowano od 28 lat. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędach Pracy na koniec sierpnia wyniosła 958,6 tys., natomiast w miesiącu wcześniejszym 961,8 tys., oznacza to więc spadek liczby bezrobotnych o 3,2 tys. i stopy bezrobocia o 0,1 p.p. względem…


Visit Us On FacebookCheck Our Feed