Sprzedaż detaliczna

 
W grudniu odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 5,2%. W porównaniu z poprzednim miesiącem sprzedaż detaliczna wzrosła o 16,6%. W cenach stałych r/r jest to najniższy wzrost od sześciu miesięcy. W przypadku wzrostu między miesiącami można zaobserwować efekt sezonowy, gdy konsumenci zapłacili najwięcej za artykuły w kategoriach prasy i książek oraz odzieży.
Wzrost dynamiki w ujęciu rocznym odnotowano w dziewięciu kategoriach z dziesięciu. Najsilniej na ogólny wzrost sprzedaży detalicznej wpłynęły wzrosty zanotowane w kategorii „tekstylia, odzież, obuwie” – 24,2%. Duże wzrosty zaobserwowano także dla sprzedaży „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” – 9,6% oraz grupie „prasa, książki” – 9,4%. Mniejsze przyrosty odnotowano w kategoriach: „mebli, RTV, AGD” – 7,5%; „pozostała sprzedaż detaliczna” – 6,2%; „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” – 2,8%. W kategorii „pozostałe” – jako jedynej zanotowany był spadek na poziomie 1,3%. Ostatnie dwie kategorie, paliwa oraz pojazdy nie odnotowały poważniejszych zmian.
W przypadku dynamiki m/m najmocniejsze wzrosty odnotowano dla kategorii „prasa, książki”; „tekstylia, odzież, obuwie”; „żywność, napoje i wyroby tytoniowe”; „mebli, RTV, AGD”; „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” oraz „pozostała sprzedaż detaliczna” odpowiednio 41,6%, 30,2%, 28,1%, 20,9%, 20,2% oraz 18,8%. Zaobserwowano także spadki w kategoriach paliwa – -1,5% i pojazdów – -1,7%.
W skali rocznej zanotował styczeń 2017 najwyższy wzrost sprzedaży detalicznej za ostatnie 4 lata (9,6%) co spowoduje silny efekt bazy w styczniu 2018. Z drugiej strony można obserwować polepszenie nastrojów konsumenta, co będzie przeciwdziałać efektowi bazy. Dlatego można przewidywać wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku.
Według danych Eurostatu w cenach stałych, sprzedaż detaliczna wzrosła o 9,2% r/r, a m/m wzrosła o 0,2%. Jednocześnie warto zauważyć, że dane Eurostatu są oczyszczane z efektu kalendarzowego i sezonowego. Metoda obliczania dynamiki sprzedaży detalicznej Eurostatu uwzględnia sprzedaż w mikroprzedsiębiorstwach, natomiast pomijana jest sprzedaż samochodów.

Be the first to comment on "Sprzedaż detaliczna"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed