Sprzedaż detaliczna

Zgodnie z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w listopadzie 2020 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych spadła o 5,3% w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedzającego. Dokładnie w takim samym stopniu sprzedaż detaliczna zmniejszyła się względem października bieżącego roku. Jest to spadek mniejszy, niż przewidywano – konsensus rynkowy zakładał zmniejszenie się sprzedaży detalicznej o 7,4% r/r. GUS poinformował także, że w okresie styczeń-listopad 2020 sprzedaż zmalała o 3,1% r/r.

Grupą produktów, w obrębie której w listopadzie odnotowano największy spadek sprzedaży w porównaniu z listopadem 2019 r. była grupa „tekstylia, odzież, obuwie” (-21,9%). Mniejsze, ale nadal istotne spadki odnotowano wśród grup: „paliwa stałe, ciekłe i gazowe” (-14,7%), „pozostałe” (-12,4%), „pojazdy samochodowe, motocykle, części” (-9,6%) i „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (-7,5%). Można podejrzewać, że główną przyczyną tych spadków było ponowne wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu galerii handlowych, w ramach których znaczna część sklepów była zamknięta. Prawdopodobnie wpływ miały także ograniczenia dozwolonej liczby osób w sklepach, gdyż konieczność czekania w kolejkach przed wejściem do sklepu mogła działać na konsumentów zniechęcająco, przez co rezygnowali z mniej koniecznych wizyt w sklepach.

Jednocześnie zamknięcie sklepów w galeriach handlowych wpłynęło na sprzedaż prowadzoną kanałem internetowym. Jak podaje GUS, w listopadzie w porównaniu z poprzednim miesiącem wartość internetowej sprzedaży detalicznej w cenach bieżących wzrosła aż o 47,9%. Spowodowało to zwiększenie się udziału tej sprzedaży z 7,3% w październiku do 11,4% w listopadzie. Największy wzrost udziału e-commerce odnotowały przedsiębiorstwa sprzedające tekstylia, odzież i obuwie (z 19,4 do 35,4%), a także przedsiębiorstwa z grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach) (z 25,2 do 38,1%).

W grudniu 2020 r. w porównaniu z listopadem br. odnotowano wzrost bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej (BWUK) o 4,3 p. proc. BWUK osiągnął tym samym poziom -24,9 p. Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) wzrósł o 5,9 p. proc. m/m, co zaowocowało ukształtowaniem się go na poziomie -24,2 p. WWUK jest wskaźnikiem syntetycznie opisującym oczekiwania gospodarstw domowych co do tendencji w konsumpcji indywidualnej w najbliższych miesiącach. Według danych GUS w grudniu przeważali zatem konsumenci nastawieni pesymistycznie, ale ich przewaga była mniejsza niż miesiąc wcześniej. Warto przy tym zaznaczyć, że aż dla 88,3% respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna miała wpływ na odpowiedzi udzielanie podczas badania.

Doniesienia o niższych świątecznych wydatkach i powrót obostrzeń w pierwszej połowie stycznia nie napawają optymizmem w kontekście wartości sprzedaży detalicznej w tym okresie – można podejrzewać, że ponownie odnotujemy spadek w ujęciu rocznym.

Patryk Czechowski

Be the first to comment on "Sprzedaż detaliczna"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed