Sprzedaż detaliczna

Według informacji zaprezentowanych przez GUS, dynamika sprzedaży detalicznej w cenach sta­łych w ujęciu rocznym w sierpniu wyniosła 4,4%, również w przedstawieniu miesięcznym nastąpił wzrost sprzedaży o 0,1%.

Na wzrost w ujęciu rocznym złożył się podniesio­ny wynik we wszystkich grupach przedsiębiorstw wyszczególnionych w statystykach podawanych przez GUS poza grupą „pozostałe”, gdzie doszło do spadku o 0,9 p.p. Największą dynamikę moż­na było zaobserwować w sektorach mebli, RTV i AGD (11,6%), pozostałej sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach i farmaceuty­ków (12%), kosmetyków i sprzętu ortopedycznego (6,8%) oraz tekstyliów, odzieży i obuwia (7,2%). Wzrost sprzedaży zanotowano także w sektorze paliw stałych, ciekłych i gazowych (1,3%), pojaz­dów samochodowych, motocykli i części (3%), pra­sy i książek (1,9%) i żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (1,5%).

W porównaniu do lipca 2019 nastąpił wzrost sprze­daży detalicznej o 0,1%. Spadkiem wykazały się 4 z 9 wyszczególnionych sektorów części i pojazdów samochodowych i motocykli (11,6%), „pozostałe” (0,9%), prasy i książek (0,2%) oraz farmaceutyki, kosmetyki i sprzęt ortopedyczny, którego sprze­daż detaliczna wyhamowała w stosunku do lipca o 3,2%. Wzrost sprzedaży odnotowano w sektorze pozostałej sprzedaży detalicznej w niewyspecjali­zowanych sklepach –2,7%, paliw stałych, ciekłych i gazowych- 1,6%, żywności, napojów i wyrobów ty­toniowych- 3,1%, tekstyliów- 1,6% i mebli, RTV i AGD-o 1,8%. Po wyrównaniu czynników sezonowych w sierpniu zanotowano wzrost sprzedaży detalicz­nej w ujęciu miesięcznym o 0,4%.

Paweł Lewiński

Be the first to comment on "Sprzedaż detaliczna"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed