Sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna w styczniu wyrażona w cenach stałych wzrosła o 7,7% r/r, a m/m spadła o 20,5%. W przypadku spadku pomiędzy miesiącami jest to powiązane z okresem świątecznym. Efekt sezonowy miał największy wpływ na artykuły w kategoriach prasy, książek i mebli, RTV i AGD.

Wzrost dynamiki w ujęciu rocznym odnotowano w prawie wszystkich kategoriach. Najwyższy wzrost nastąpił w kategoriach „tekstylia, odzież, obuwie” – 21,3% i „pojazdy samochodowe, motocykle, części” – 17,9%. Silne wzrosty zaobserwowano także w kategoriach „pozostałe” – 12,2%, „meble, RTV, AGD” – 12,2% i „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” – 11,4%. Kategorie „pozostała sprzedaż detaliczna” – 8,5%, prasa i książki – 5,7% i paliwa – 1,3% także wpłynęły pozytywnie na wzrost dynamiki. Kategoria artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych odnotowała jako jedyna spadek o 0,1%.

Miesiąc do miesiąca wszystkie analizowane kategorie zanotowały miesięczne spadki. Najmniejsze spadki wykazały branże paliw – 2,4% i samochodów, motocykli i części – 10,7%. W czterech kategoriach nastąpił spadek powyżej 20%, „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” – 28,1%, „tekstylia, odzież, obuwie” – 29,5%, „meble, RTV, AGD” – 31,6% i największy w kategorii prasy i książek – 35,1%.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej był wyższy o 4,1% m/m i 7,4% r/r. Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości wyższe niż w poprzednim miesiącu i są ogólnie na wysokim poziomie. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej spadł nieznacznie o 0,1% w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Według danych Eurostatu w cenach stałych, sprzedaż detaliczna spadła o 0,2% r/r wobec 1,6% m/m. Te wartości są dla stycznia prowizoryczne. Warto zauważyć, że metoda obliczania dynamiki sprzedaży detalicznej Eurostatu uwzględnia sprzedaż w mikroprzedsiębiorstwach (zatrudniających mniej niż 10 osób), natomiast pomijana jest sprzedaż samochodów.

Be the first to comment on "Sprzedaż detaliczna"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed