Spredaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna w wrześniu wyrażona w cenach stałych wzrosła o 7,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016, a miesiąc do miesiąca spadła o 0,9%. W cenach stałych r/r jest to najwyższy wzrost od sześciu miesięcy. W przypadku spadku pomiędzy miesiącami można zaobserwować efekt kalendarzowy, spowodowany różnicą w liczbie dni w miesiącu.
Wzrost dynamiki w ujęciu rocznym odnotowano w każdej kategorii, z czego najsilniej na ogólny wzrost sprzedaży detalicznej wpłynęły wzrosty zanotowane w kategorii „tekstylia, odzież, obuwie” – 32,3%. Znaczne wzrosty zaobserwowano także dla sprzedaży „mebli, RTV, AGD” – 12,3% oraz grupie „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” – 10,3%. Mniejsze przyrosty odnotowano w kategoriach: „prasa, książki” – 8,1%; „pozostała sprzedaż detaliczna” – 7,5%; „pojazdy samochodowe, motocykle, części” – 7,1%; a najmniejsze wzrosty zanotowały „pozostałe” – 3,9%; „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” – 3,6% a także „paliwa stałe, ciekłe i gazowe” – 3,6%.
Miesiąc do miesiąca zaobserwowano znaczący wzrost kategorii „pojazdy samochodowe, motocykle, części” – 8,9% i kategorii „tekstylia, odzież, obuwie” o 8,6%. W przypadku pięciu kategorii z dziewięciu był zanotowany spadek, w kategoriach paliw; prasy i książek; pozostałych; pozostałej sprzedaży detalicznej oraz żywności, napojów i wyrobów tytoniowych odpowiednio -4,7%, -3,4%, -3,3%, -3,1%, -2,3%. W przypadku dwóch kategorii – „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” oraz „meble RTV, AGD” nie odnotowano poważniejszych zmian.
W dalszym ciągu przewiduje się polepszenie nastrojów konsumentów za sprawą wzrostu zatrudnienia i zarobków przeciętnych, który jest wyższy od inflacji, wpływając na siłę nabywczą gospodarstw domowych oraz obniżając skłonność do oszczędzania na rzecz konsumpcji.
Jednocześnie warto odnotować, że według danych Eurostatu w cenach stałych oczyszczonych od efektu kalendarzowego i sezonowego, sprzedaż detaliczna jest na najwyższych poziomach od 17 lat. Równocześnie bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej osiągnął wzrost 7,4% w skali roku i można się spodziewać najsilniejszych świąt za ostatnich 17 lat. Warto zauważyć, że metoda obliczania dynamiki sprzedaży detalicznej Eurostatu uwzględnia sprzedaż w mikroprzedsiębiorstwach (zatrudniających mniej niż 10 osób), natomiast pomijają sprzedaż samochodów. Wzrosty wobec każdej kategorii dają dużą szansę do przyspieszenia wzrostu PKB.

Be the first to comment on "Spredaż detaliczna"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed