Rynek pracy w marcu 2018 r.

Rynek pracy

Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie brutto w Polsce w lutym 2018 roku wyniosło 4599,72 zł brutto i oznacza to wzrost tego wskaźnika o 6,8% w ujęciu r/r oraz 0,2% względem stycznia br. Dynamika wzrostu wysokości przeciętnego wynagrodzenia w ujęciu r/r w lutym spadła jednak wobec 7,3% wzrostu w styczniu 2018 r. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach wyniosło w lutym 6197 tys. osób, co oznacza wzrost o 0,2% w ujęciu miesięcznym.

Stopa bezrobocia podana przez GUS na koniec stycznia 2018 r. wyniosła 6,9%, wzrastając tym samym o 0,3 pkt proc. w porównaniu do danych z grudnia ubiegłego roku i spadając w ujęciu r/r o 1,6 pkt proc. Najniższa stopa bezrobocia, na poziomie 3,9%, w dalszym ciągu utrzymuje się w województwie wielkopolskim, najwyższa zaś, na poziomie 12,2%, w woj. warmińsko – mazurskim, gdzie dodatkowo, wraz z województwem świętokrzyskim, w ujęciu miesięcznym nastąpił największy wzrost stopy bezrobocia (o 0,5 p. proc.).

Jak podaje Eurostat, wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce w styczniu wyniosła 4,5% i nie zmieniła się w porównaniu z poprzednim miesiącem. W styczniu 2017 r. wskaźnik ten oszacowany został na 5,3%. W całej strefie euro, w pierwszym miesiącu br., po uwzględnieniu czynników sezonowych, stopa bezrobocia wyniosła 8,6 proc., wobec 8,6 proc. w miesiącu poprzednim.

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli, opublikowanego 15 marca, o wydawaniu wiz pracowniczych obywatelom Ukrainy wynika, iż polskie konsulaty na Ukrainie w latach 2014 – 2016 wydały 1,3 mln wiz pracowniczych. Według danych MSZ, w 2014 r. ich liczba osiągnęła ilość 223 tys., w 2016 r. – ponad 652 tys., a w 2017 r. wydano aż 845 tys. takich wiz. Rosnący trend utrzymuje się mimo zmiany przepisów na początku 2018 r. – w styczniu wydano na Ukrainie 61 261 wiz pracowniczych i stanowi to blisko 11 proc. więcej niż w styczniu ubiegłego roku. Jak podał do informacji dr hab. Jacek Kotłowski, wicedyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP, liczba przybywających do Polski Ukraińców rośnie, jednak w coraz mniejszym stopniu i w horyzoncie projekcji NBP (do końca 2020 r.) będzie wynosić ok. 200-300 tys. osób rocznie, natomiast apogeum napływu ludności Ukrainy do Polski przypadło na 2017 r., istnieje jednak wiele czynników ryzyka dla takiej prognozy – są to m.in. polityka wizowa krajów UE oraz sytuacja polityczno-gospodarcza na Ukrainie.

 

Dominik Bielecki

Be the first to comment on "Rynek pracy w marcu 2018 r."

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed