Rynek pracy – raport

Według danych GUS w kwietniu 2017 roku wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wyniósł 7,7%, czyli o 1,7 p.p. mniej niż w marcu roku ubiegłego. Natomiast w porównaniu do kwietnia 2017 roku stopa bezrobocia spadła o 0,4 p.p.

 

Liczba bezrobotnych osób w Polsce wyniosła 1 252,7 tys. W kwietniu 2017 roku utrzymała się tendencja malejąca stopy bezrobocia, ponownie osiągając rekordowo niski poziom. Dobra koniunktura na rynku pracy spowodowana jest rosnącym zapotrzebowaniem na siłę roboczą w pracach sezonowych, w budownictwie, rolnictwie czy ogrodnictwie. Zgodnie z pomiarami Eurostatu, wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce w kwietniu 2017 roku wyniosła 4,8%, co oznacza, że zmniejszyła się o 0,1 p.p. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Niższa stopa bezrobocia została odnotowana zaledwie w pięciu krajach Unii Europejskiej. W porównaniu do kwietnia 2016 bezrobocie zmalało o 1,5 p.p.

Stopa bezrobocia dla Unii Europejskiej w kwietniu 2017 roku wyniosła 7,8%, natomiast w strefie euro wskaźnik ten został odnotowany na poziomie 9,3%. Obie wartości zmalały w porównaniu do ubiegłego miesiąca, odpowiednio o 0,1 p.p. oraz o 0,2 p.p.

Liczba osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2017 roku wyniosła 5 991,1 tys., co oznacza w relacji do kwietnia 2016 r.wzrost o 4,6%. W stosunku do ubiegłego miesiąca zwiększyła się natomiast o 0,2%. Jest to najwyższy wskaźnik zatrudnienia od września 1992 roku.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw za kwiecień 2017 wyniosło 4 489 PLN, czyli wzrosło o 4% w stosunku do analogicznego okresu w poprzedniego roku. W stosunku do marca 2017 płaca zmalała o 89 PLN.

Ważną informacją jest fakt, iż stopa bezrobocia zmalała w każdym z polskich województw. Wskaźnik ten nadal utrzymuje się na najniższym poziomie dla województwa wielkopolskiego (4,6%), a na najwyższym poziomie dla województwa warmińsko – mazurskiego (13,3%). Jednak w województwie warmińsko – mazurskim odnotowano największy spadek stopy bezrobocia, czyli o 0,8 p.p. w stosunku do ubiegłego miesiąca.

Aneta Mynarska

About the Author

admin
Redaktor naczelny Monitoringu Makroekonomicznego będący jednocześnie administratorem strony internetowej.

Be the first to comment on "Rynek pracy – raport"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed