Rynek pracy

Rynek pracy

Dane o bezrobociu w Polsce w dalszym ciągu nie przestają zaskakiwać – jak podaje GUS, w sierpniu 2018 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,8% względem 7,0% w sierpniu ub. r. Tak niskiego bezrobocia w Polsce nie odnotowano od 28 lat. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędach Pracy na koniec sierpnia wyniosła 958,6 tys., natomiast w miesiącu wcześniejszym 961,8 tys., oznacza to więc spadek liczby bezrobotnych o 3,2 tys. i stopy bezrobocia o 0,1 p.p. względem lipca.

Równie pozytywne dane płyną z Eurostatu – wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w sierpniu 3,4% wobec 3,5% w miesiącu poprzedzającym, w skali roku natomiast oznacza to spadek o 1,4 p.p. Niniejszym w rankingu państw UE pod względem tego miernika, Polska zrównała się z Niemcami i ustępuje wraz z nimi jedynie Czechom, u których stopa bezrobocia wg Eurostatu wyniosła w sierpniu br. 2,5%. W całej UE natomiast miernik ten wyniósł 6,8%.

Rozczarowanie nadeszło jednak po publikacji przez GUS danych dotyczących wynagrodzeń, gdyż przeciętna płaca w średnich i dużych przedsiębiorstwach we wrześniu wyniosła 4771,9 zł – oznacza to spadek o 26 zł względem sierpnia br. Niebagatelny wpływ na to jednak mogły mieć czynniki sezonowe, gdyż we wrześniu kończą się w dużej mierze prace wakacyjne. Patrząc na zmiany wynagrodzeń w dłuższym okresie pozytywny jest fakt, iż od 13 miesięcy dynamika przyrostu płac nie spadła poniżej 6% w ujęciu rocznym.

Zwolniło również tempo wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. W ujęciu miesięcznym względem sierpnia odnotowano we wrześniu spadek liczby zatrudnionych o 0,1% do poziomu 6 224,9 tys. osób. W ujęciu rocznym, zatrudnienie zwiększyło się o 3,2%, co oznacza najmniejszy przyrost od grudnia 2016 r.

Zarówno zmiany przeciętnego wynagrodzenia, jak i zatrudnienia, były we wrześniu gorsze w porównaniu do wcześniejszych prognoz. Może to wynikać z coraz większych trudności ze znalezieniem wolnej siły roboczej, więc prawdopodobną przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być czynniki podażowe – niedobór pracowników wydłuża czas potrzebny na uzupełnienie wakatów. Chęć zatrudniania zgłaszana przez przedsiębiorstwa nadal jest wysoka i nastroje przedsiębiorców wskazują na podtrzymanie tego poziomu w najbliższej przyszłości.

 

Dominik Bielecki

Be the first to comment on "Rynek pracy"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed