Rynek pracy

Rynek pracy

Według danych GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła w marcu 2018 roku 6,6% wobec 6,8% w lutym, jest to również spadek o 1,4 pkt proc. względem marca ub. r. Wysokość marcowej stopy bezrobocia to wyrównanie wyniku ze stycznia 1991 roku, w międzyczasie była ona na podobnym poziomie jedynie w listopadzie i grudniu ub. r. (odpowiednio 6,5% oraz 6,6%). Do poziomu z końca 1990 r. brakuje już tylko 0,1 pkt proc. Nie została jeszcze podana przez GUS stopa bezrobocia w kwietniu 2018 r., jednak z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które trafiło idealnie ze swoimi przewidywaniami odnośnie do marca, wynika, iż wskaźnik ten w kwietniu zanotował kolejny już spadek, tym razem o 0,3 pkt proc., czyli do poziomu 6,3%. Przypomnijmy, że rząd w projekcie budżetu na bieżący rok przyjął, że stopa bezrobocia rejestrowanego spadnie do 6,4% na koniec roku. Jeśli chodzi o ujęcie regionalne, natężenie bezrobocia spadło najsilniej – o 0,7 pkt proc. do 11,1% – w województwie warmińsko-mazurskim, które nadal zasiada na najbardziej niechlubnej pozycji pod względem stopy bezrobocia wśród polskich województw.

Ponadto, jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w marcu 1.092,2 tys. i w porównaniu do lutego 2018 roku spadła o 33,2 tys. osób, czyli o 2,9%. Procentowy spadek liczby bezrobotnych w marcu br. w porównaniu do miesiąca poprzedzającego odnotowano we wszystkich województwach – najsilniejszy spadek był w województwach lubuskim – o 4,9%, zachodniopomorskim – o 4,0%, oraz opolskim – o 3,8%. Nie licząc województwa podkarpackiego, gdzie odnotowano spadek liczby wolnych miejsc pracy o 0,5 tys. ofert, we wszystkich pozostałych województwach nastąpił ich wzrost w porównaniu do lutego, od 1% w woj. opolskim, aż do 24,8% w woj. opolskim.

 

Jak podaje Eurostat, wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w marcu 2018 roku 4,4%. W analogicznym miesiącu 2017 roku było to 5,1%, natomiast w stosunku do lutego 2018 roku wskaźnik nie uległ zmianie. Dla całej Unii Europejskiej stopa bezrobocia również nie zmieniła się w porównaniu do lutego i pozostała na poziomie 4,4%, rok wcześniej wynosiła 5,1%. Unijny urząd statystyczny podał również, że liczba bezrobotnych spadła z 760 tys. w lutym do 756 tys. w marcu.

Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w kwietniu 4840,44 zł. Oznacza to wzrost o 7,8% w ujęciu r/r i spadek o 0,9% wobec przeciętnego wynagrodzenia na poziomie 4886,56 zł w marcu br., jednak spadek ten nie jest sytuacją wyjątkową bowiem patrząc na zmiany pomiędzy tymi dwoma okresami w ubiegłych latach, spadek pojawia się w zasadzie rokrocznie.

Dominik Bielecki

Be the first to comment on "Rynek pracy"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed