Produkcja przemysłowa

Factory - oil and gas industry

Jesienne dane o produkcji przemysłowej w Polsce pozytywnie zaskoczyły ekonomistów. W październiku 2020 r. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 1% w porównaniu z październikiem roku poprzedzającego. Wynik ten nieznacznie przewyższył oczekiwania analityków, którzy szacowali, że wartość wzrostu wyniesie 0,7%. Po uwzględnieniu wahań sezonowych wzrost wyniósł 3,8% r/r.

Dane za listopad okazały się jeszcze bardziej oddalone od prognoz. Wielkość produkcji sprzedanej przemysłu ukształtowała się na poziomie aż o 5,4% wyższym, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, przy przewidywanym wzroście rzędu 3,3%. Z kolei po uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja sprzedana wzrosła o 3,5% r/r. Polski przemysł w listopadzie zdawał się zatem dość odporny na pandemię i wprowadzone przeciwko jej rozprzestrzenianiu restrykcje. Tak dobry rezultat można próbować wytłumaczyć kilkoma czynnikami, spośród których jako pierwszy wymienić należy większą liczbę dni roboczych w listopadzie niż przed rokiem – w listopadzie br. pracowało się o 1 dzień więcej. Innym istotnym czynnikiem był zagraniczny popyt na polskie towary, gdyż w tamtym okresie nie obowiązywały jeszcze zaostrzone zasady przepływu osób i towarów np. na granicy z Niemcami.

Według wstępnych danych GUS, w listopadzie produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób zmniejszyła się o 4,9% w porównaniu z tym samym miesiącem w 2019 r., lecz zwiększyła się względem października 2020 r. Po uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja budowlano montażowa w listopadzie spadła o 7,1% r/r.

Przemysłowy PMI, czyli wskaźnik obrazujący ogólne nastroje w branży, w listopadzie już trzeci miesiąc z rzędu znalazł się na poziomie 50,8 pkt. Oznacza to, że koniunktura powoli ulega poprawie. Autorzy badania zwrócili jednak uwagę na spadek liczby nowych zamówień, opóźnienia w dostawach i kwarantanny pracowników jako główne problemy przedsiębiorstw przemysłowych.

Podane przez GUS wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w listopadzie okazały się z kolei gorsze niż w październiku. Dla przetwórstwa przemysłowego wskaźnik ten przyjął wartość -20,5, podczas gdy w październiku było to -9,7. Również w budownictwie nastąpił spadek wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury z -16,5 w październiku do -26,2 w listopadzie.

Biorąc pod uwagę wszystkie opisane dane i sytuację epidemiologiczną, kondycja polskiego przemysłu jesienią była dobra. Analitycy ostrzegają jednak, że sytuacja w grudniu i styczniu prawdopodobnie ulegnie pogorszeniu, szczególnie ze względu na wprowadzone w Niemczech i Czechach lockdowny, które mogą wpłynąć na zmniejszenie się zapotrzebowania na część produktów.

Patryk Czechowski

Be the first to comment on "Produkcja przemysłowa"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed