Produkcja przemysłowa

Factory - oil and gas industry

 

Produkcja przemysłowa w sierpniu spadła o 1,3% r/r oraz o 6 % w porównaniu do lipca br. Był to wynik zdecydowanie niższy, niż oczekiwania anali­tyków i ekspertów, którzy spodziewali się słabego wzrostu(sic!) w wysokości około 1,9% r/r. Po wy­równaniu sezonowym wskaźnik dynamiki produk­cji przemysłowej wzrósł o 1,7% w ujęciu rocznym. Dynamika produkcji przemysłowej w okresie sty­czeń – sierpień 2019 wyniosła 4,3% r/r. Rok temu w analogicznym okresie wzrost ten wynosił 6,5%.

Zgodnie z danymi GUS spadek produkcji przemy­słowej odnotowano w aż 18 z 34 działów przemy­słu. Największe spadki odnotowały branże produk­cji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (spadek o 10,8% r/r), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 8,9% r/r) oraz wydobycia węgla brunatnego (zmniejszenie o 8,4%). Największe wzrosty zaobserwowano w produkcji kompute­rów, wyrobów elektronicznych i optycznych (wzrost o 7,3%), urządzeń elektrycznych (zwięk­szenie o 6,4%) oraz w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 4,2%.

Sytuacja w przemyśle a PMI

Spadek produkcji przemysłowej w sierpniu to już drugi miesiąc w tym roku(po czerwcu), kiedy to kształtuje się ona poniżej zera. Są to pierwsze spadki rodzimej produkcji po wielu miesiącach pozytywnych wiadomości z przemysłu, ponieważ ostatni spadek produkcja notowała w kwietniu 2017. Problemy, z którymi borykają się najwięksi partnerzy handlowi Polski(m. in. Niemcy), w końcu dotarły do naszej gospodarki. Według analityków banku ING wpływ na wskaźnik mogły mieć prze­rwy techniczne, które często występują właśnie w sierpniu. Z wypowiedzi ekspertów można wywnio­skować, że w najbliższych miesiącach produkcja przemysłowa będzie kształtować się na dodatnim poziomie, a dynamika PKB w III kwartale nadal utrzyma się na poziomie około 4%. Warto przy­toczyć wartość wskaźnika PMI, który świadczy o aktywności w przemyśle i odzwierciedla jego kon­dycję. W sierpniu urósł on o 1,4 pkt w porównaniu z poprzednim miesiącem i osiągnął poziom 48,8 pkt. Jest to jednak nadal wartość, która mówi o kurczeniu się tego działu gospodarki.

Niewielki wzrost produkcji budowlano-montażowej

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w cenach stałych zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w sierpniu br. była wyższa o 2,7% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłe­go roku oraz niższa o 2,1% w zestawieniu do po­przedniego miesiąca. Największy wzrost produkcji odnotowano w budowie obiektów inżynierii lądo­wej i wodnej (o 7,7%r/r) oraz w budowie budynków (wzrost o 5,9%), a największy spadek zarejestro­wano w specjalistycznych robotach budowlanych – spadek aż o 10,3%. W okresie styczeń-sierpień 2019r. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 6,2% r/r. W analogicznym okresie 2018r. wartość ta wynosiła aż 20,6%, co oznacza bardzo wysoką bazę do obliczania wskaźnika dla obecnego roku.

Be the first to comment on "Produkcja przemysłowa"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed