Produkcja przemysłowa

Produkcja przemysłowa w listopadzie i grudniu wzrosła o odpowiednio 4,7% i 2,8% r/r, co było wynikiem niższym niż oczekiwania analityków.

Częściowo jest to efekt mniejszej liczby dni roboczych w listopadzie, dodatkowo pomniejszonej przez dzień wolny od pracy 12 listopada. W grudniu produkcja znacząco spadła, co może się zdawać coraz mocniejszym sygnałem spowolnienia gospodarczego. Przyczyny można upatrywać w sytuacji gospodarek Niemiec oraz prawie całej Europy, które również notują spadki, co przekłada się na stan polskiej gospodarki.

Według GUS, wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa wzrosła w listopadzie 2018 r. o 5,5% r/r oraz w grudniu o 3,1% r/r. Dynamika produkcji w okresie styczeń-listopad 2018 wyniosła 6,1% i spadła nieznacznie pod koniec roku.

W listopadzie wzrost produkcji przemysłowej odnotowano w 31 z 34 działów przemysłu. W grudniu wzrost produkcji przemysłowej odnotowano w 17 działach przemysłu.

Największe wzrosty odnotowano, podobnie jak w listopadzie, w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (aż o 33,6%) oraz w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (16,1%). Największe spadki wystąpiły w produkcji wyrobów farmaceutycznych (29,5%), maszyn i urządzeń (4,3%), oraz w wydobyciu węgla kamiennego.

Początek 2019 roku przyniósł bardzo dobry wynik. W styczniu produkcja przemysłowa wzrosła o 6,1% r/r (tyle samo, ile produkcja wyrównana sezonowo) i osiągnęła poziom o 2,2 p.p. większy, niż średnie przewidywania rynkowe.

W styczniu 2019 roku wzrost produkcji przemysłowej odnotowano w 26 działach przemysłu. Największy wzrost nastąpił w produkcji urządzeń elektrycznych (17,3%), oraz napojów (17,2%). Największe spadki pojawiły się w produkcji koksu i rafinacji ropy naftowej (spadek o 9,5%) oraz produkcji metali (o 8,6%).

Warto wspomnieć, że wskaźnik PMI, świadczący o kondycji gospodarki, w styczniu 2019 zanotował wzrost po systematycznych spadkach (odpowiednio 49,5 pkt w listopadzie oraz 47,6 pkt w grudniu 2018 r.) do poziomu 48,2 pkt. Jest to dobra wiadomość po wynikach polskiej gospodarki z ostatnich miesięcy, mimo, że jest to wynik nadal poniżej poziomu 50 punktów, który świadczy o rozwoju gospodarki.

Produkcja budowlano-montażowej z uwzględnieniem czynników sezonowych w listopadzie osiągnęła poziom o 19,7% r/r wyższy, natomiast w grudniu wskaźnik ten wyniósł 17,9% więcej niż przed rokiem. W styczniu 2019 produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się o 3,2%.

Mateusz Marszałek

Be the first to comment on "Produkcja przemysłowa"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed