Produkcja przemysłowa

Według wskaźnika PMI, wyliczanego przez IHS Markit, polski przemysł w październiku zachował poziom wzrostowy, nastąpiło jednak lekkie spowolnienie tempa wzrostu względem września bieżącego roku. Jak czytamy w najnowszym wydaniu raportu, w październiku wskaźnik PMI uległ nieznacznej zmianie względem miesiąca poprzedniego – spadł mianowicie z poziomu 53,7 pkt do 53,4 pkt. Pod skrótem PMI kryje się Purchasing Managers Index i jest to wskaźnik kalkulowany co miesiąc przez IHS Markit w oparciu o dane zebrane od ponad 200 firm z sektora przemysłowego w Polsce. Indeks ten składa się z pięciu subindeksów: produkcji, zatrudnienia, nowych zamówień, czasu dostaw oraz zapasów. PMI obrazuje kondycję przemysłu w danym miesiącu w Polsce – wartość wskaźnika przekraczająca 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu – spadek aktywności. Prognozy szacowały październikowy wzrost oscylujący wokół 54 pkt względem poprzedniego miesiąca, spadek okazał się zatem lekkim rozczarowaniem i odzwierciedla on nieco wolniejszy w stosunku do września wzrost wielkości produkcji oraz obniżenie poziomu zapasów pozycji zakupionych. Pozytywny wpływ na wynik miał natomiast wzrost nowych zamówień, których liczba rośnie nieprzerwanie od trzech lat. Obecne utrzymanie się wskaźnika w październiku na poziomie powyżej 50 pkt wydłużyło aktualny okres wzrostu do ponad trzech lat i okazuje się to najdłuższym trendem zwyżkowym od rozpoczęcia badań w 1998 r. Aktualny wynik zrównał się również z dotychczasową średnią wskaźnika za 2017 rok oraz był wyższy niż długoterminowy trend wynoszący 50,5 pkt. Co więcej, IHS Markit w komentarzu do październikowego raportu, odnośnie do przyszłości przewiduje, że wzrost produkcji przemysłowej osiągnie poziom 6% i będzie najszybszy od 2011 roku.

Giełdowy Indeks Produkcji (GIP60), którego uczestnikami jest 60 spółek notowanych na Rynku Podstawowym GPW, spadł o 1,34% w stosunku do września i wynosi obecnie 1 144,88 pkt. Pomimo tego, prawie połowa spółek (dokładnie 27 z 60) na koniec października była wyceniana przez inwestorów wyżej niż we wrześniu. W ujęciu branżowym najlepszymi okazały się spółki spożywcze, które względem września w październiku zyskały na wartości średnio 4,2%, najgorszymi natomiast spółki z branży farmaceutycznej i meblarskiej (straciły odpowiednio 9,7% i 8,6%).

Według danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu we wrześniu 2017 roku była o 4,3 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku. W porównaniu z wrześniem ubiegłego roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 29 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w produkcji metali (o 15,6%) oraz komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 12,8%), a spadek produkcji przemysłowej nastąpił jedynie w 5 działach, z czego największy w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 35,5% wobec wzrostu o 17,7% przed rokiem).

Bazując natomiast na danych Eurostatu, wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła w dziewiątym miesiącu 2017 roku o 6,8% względem września roku ubiegłego. W ujęciu miesięcznym, Polska odnotowała spadek o 1,2%.

 

Dominik Bielecki

Be the first to comment on "Produkcja przemysłowa"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed