Polityka fiskalna Listopad 2017

Budżet państwa na koniec października br. zanotował 2,7 mld zł nadwyżki, wobec 3,8 mld zł nadwyżki po wrześniu.  Zgodnie z oczekiwaniami sektor finansów publicznych powoli wchodzi w deficyt. Według szacunkowych danych Ministerstwa Finansów deficyt sektora finansów publicznych po trzecim kwartale 2017 wyniesie około miliarda złotych. W okresie styczeń- październik 2017 roku wykonano 90,7% dochodów zapisanych w ustawie budżetowej, wyniosły one 295 mld zł, wydatkowano 292,4 mld zł, co stanowi 76% całorocznego planu.

Dalej występuje widocznie lepsza sytuacja od stycznia do października 2017 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku. Duże znaczenie ma tutaj wzrost wpływów podatkowych ze wszystkich głównych podatków. Ministerstwo Finansów szacuje, że wzrost wpływów podatkowych utrzymuje wciąż wysoką dynamikę tj. 14,6% r/r. Dynamika wpływów z tytułu podatku VAT nie różni się w sposób istotny od wyników z poprzedniego miesiąca. Dochody z tego podatku były wyższe o około 23,9 mld zł r/r tj. 21,7%. Wzrost wpływów z tytułu tego podatku spowodowany jest dobrą koniunkturą gospodarczą, w szczególności zwiększoną konsumpcją, znacznie pogłębioną przez program 500+, jak i poprawą w ściągalności danin publicznych. Wpływy z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe jedynie o 2,5 mld zł, co stanowi wzrost o 4,6% r/r. Istotny wzrost można zaobserwować w kategorii podatku CIT. Tutaj dochody zwiększyły się o 2,7 mld zł tj. 12,4% r/r. Wynik ten podobnie jak w październiku odnosi się do wpływów z tytułu podatku dochodowego w roku 2016, które były wyraźnie niższe. EY oszacował ten deficyt na 2,8 mld zł.

Bardzo duże w stosunku do założonych ustawą budżetową okazały się wpływy z tytułu dochodów niepodatkowych. Wyniosły one za okres styczeń-październik 30,1 mld zł, co stanowi aż 134% wpływów przewidzianych na cały rok. Istotne różnice w stosunku do roku 2016 pojawiają się również w środkach własnych Unii Europejskiej oraz ZUS. Wynikają one odpowiednio z  redukcji składek wszystkich państw członkowskich należnych za 2017 r. w wyniku niższego wykonania budżetu UE w 2016 r. oraz lepszym wpływem składek.

W związku ze zmianą na stanowisku Prezesa Rady Ministrów pod znakiem zapytania stoi dalsza polityka fiskalna państwa. Premier Morawiecki, wypowiedziawszy się w kilku wywiadach rozpoczął proces obiecywania czegoś każdemu. Nasuwa się pytanie, czy były minister finansów i rozwoju będzie dalej pilnował budżetu, czy pogłębi proces luzowania polityki fiskalnej. Podkreślił jednak niedawno, że polityka społeczna pozostanie najważniejszą częścią działań rządu. Jak podaje wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz ustawa o mniejszych składkach dla najmniejszych firm ma trafić do sejmu jeszcze w tym miesiącu. Premier Morawiecki poinformował, że zamierza podnieść wysokość ponad 20 ulg i zwolnień od podatku. Morawiecki zaproponował również zwolnienie z obowiązku opodatkowania podatkiem dochodowym dla emerytów otrzymujących świadczenia od byłego pracodawcy oraz  potrojenie wysokości zwolnień dla zakładów pracy, które wspierają wysyłanie dzieci do żłobków i przedszkoli.

Janusz Pięta

Be the first to comment on "Polityka fiskalna Listopad 2017"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed