PKB w IV kwartale zmalał

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem produktu krajowego brutto opublikowanego przez GUS, polska gospodarka zmniejszyła się w IV kwartale 2020 w ujęciu rocznym o 2,8%. Jest to gorszy wynik od II kwartału 2020 roku, gdy spadek wyniósł 1,5%.

Częściowo pozytywne informacje widoczne są w inwestycjach brutto. Spadek inwestycji wyniósł w IV kw. 2,2% przy 4% kwartał wcześniej i 3,8% w II kw. 2020 roku, czego głównym czynnikiem jest dodatnia dynamika akumulacji aktywów obrotowych (zapasów), która wyniosła +0,6% w ujęciu r/r. Jest to pierwszy pozytywny odczyt tego wskaźnika od III kw. 2018 roku. Wskazuje to, że przedsiębiorstwa zdecydowały się zwiększyć zapasy co spowodowane może być to spowodowane dwoma czynnikami. Pierwszym z nich mogła być druga fala pandemii. Chcąc uniknąć przestojów w produkcji, zdecydowano się zwiększyć zapasy, w celu utrzymania ciągłości działalności. Drugim z nich mógł być koniec tzw. „okresu przejściowego” na granicy ze Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską. Od 1 stycznia br. przywrócono kontrolę na granicach pomiędzy UE, a UK. Przedsiębiorstwa antycypując wprowadzone kontrole i przepisy skutkujące problemami z tranzytem, zdecydowały się na zwiększenie zapasów.

Najważniejszym czynnikiem, który spowodował spadek PKB w IV kwartale, był powrót w listopadzie obostrzeń epidemicznych. Widoczne jest to szczególnie w statystykach konsumpcji prywatnej. O ile w III kw. 2020 roku gospodarstwa domowe miały konsumpcję większą o 0,2% niż rok wcześniej, tak w IV kw. konsumpcja gospodarstw domowych zmniejszyła się o 1,7%. Wynika to przede wszystkim z zamknięcia w listopadzie galerii handlowych oraz powrotu bardziej rygorystycznych obostrzeń w sektorze usług. Ze względu na ograniczenia epidemiologiczne, konsumenci nie mogli wydać swoich pieniędzy.

Podsumowując warto zauważyć, że polska gospodarka poradziła sobie lepiej z drugą falą pandemii, niż z pierwszą. Stało się tak pomimo tego, że druga fala doprowadziła do katastrofy w służbie zdrowia i rekordowej w powojennej historii Polski liczbie zgonów. Wskazuje to na to, że przedsiębiorstwa oraz konsumenci skuteczniej dostosowali się do nowych obostrzeń.


Jakub Łaszkowski

Be the first to comment on "PKB w IV kwartale zmalał"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed