Pandemia a rynek walutowy

EUR/USD

Kurs EUR/USD od początku roku wahał się w przedziale 1,20-1,22, by na początku marca zaliczyć spadek do poziomu 1,19 najniższego od listopada 2020. Pierwsze miesiące nowego roku dla tej pary stały pod znakiem wyhamowania wyraźnego trendu wzrostowego, który utrzymywał się konsekwentnie od maja, w szczególności pod wpływem gorszej sytuacji epidemicznej w Stanach Zjednoczonych w letnim okresie i niepewności odnośnie zmian politycznych w tym kraju. Na europejskiej walucie zaczęła ciążyć zła sytuacja epidemiczna w krajach strefy euro i coraz lepsze dane spływające z amerykańskiej gospodarki. W szczególności ostatnie umocnienie dolara spowodowane było lepszymi od oczekiwań danymi z amerykańskiego rynku pracy. Niepewność odnośnie rozwoju sytuacji epidemicznej w niektórych krajach strefy euro oraz utrzymywanie w nich silniejszych obostrzeń niż ma to obecnie miejsce w znacznej części USA ma negatywny wpływ na sytuację usług i może stanowić czynnik wspierający notowania waluty amerykańskiej w najbliższych tygodniach. Coraz więcej krajów deklaruje skuteczność w przeprowadzaniu procesu szczepień oraz skuteczność działania samych szczepionek co pozwala oczekiwać poprawy sytuacji gospodarczej w Europie i na świecie oraz powrót pary EUR/USD do trendu rosnącego w najbliższych miesiącach.

EUR/PLN

Pogarszająca się sytuacja epidemiczna w Polsce zgodnie ze schematem z poprzedniego roku spowodowała ponowną przecenę złotego na tle euro. Notowania wynoszące na początku stycznia 4,56 konsekwentnie obniżały się do notowanego od początku pandemii minimum w postaci poziomu 4,40 osiągając wartość 4,48 w połowie lutego, by ponownie wzrosnąć do poziomu 4,58. Nie bez znaczenia pozostała interwencja walutowa NBP z końca poprzedniego roku, która na nowo ustaliła wyższe poziomy pary i dodatkowy kontekst dla analityków gospodarczych i inwestorów wstrzymujący nadmierne oczekiwania aprecjacji polskiej waluty.
W krótkim okresie brak oczekiwań na zmianę polityki monetarnej w stronę restrykcyjnej, obawy gospodarcze i niepewność wobec sytuacji społeczno-epidemicznej w Polsce oznaczają wysokie ryzyko utrzymania się wysokich notowań pary. W długim okresie nadal można oczekiwać powrotu do notowań bliskich tym sprzed pandemii, co wspierać ma przewidywana poprawa sytuacji społeczno-ekonomicznej w okresie letnim i odporność społeczeństwa jesienią 2021 roku. Odstępstwa od tych oczekiwań oznaczają jednak negatywne ryzyko dla wartości złotego.

USD/PLN

Opisane zmiany w notowaniach walut oznaczają kolejny wzrost kursu pary USD/PLN do poziomu 3,84 na początku marca, chociaż do początku bieżącego roku obniżył się on do poziomu 3,67. Mimo ostatniej znaczącej deprecjacji złotego podwyższony długookresowy średni poziom notowań pary EUR/USD oznacza powrót kursu USD/PLN do okolic średnich poziomów notowanych w 2019 roku. Z tego powodu najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest ponowna przecena pary w długim okresie, aczkolwiek najbliższe tygodnie pod wpływem dobrych danych gospodarczych i unormowanej sytuacji epidemicznej w Stanach Zjednoczonych mogą oznaczać nawet dalszy wzrost wyceny dolara w złotówkach.

Juliusz Juzaszek

Be the first to comment on "Pandemia a rynek walutowy"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed