Rynek walutowy

EUR/PLNDruga połowa grudnia przyniosła pogorszenie się nastrojów globalnych w związku z postępowaniem pandemii koronawirusa i ponowną przecenę pary EUR/PLN. Po wcześniejszych obniżkach do dość stabilnego poziomu 4,42-4,46 jej notowania podskoczyły do nawet 4,57 na koniec roku, a następnie aż do połowy stycznia utrzymały się w korytarzu 4,50-4,55. Szczególnie istotną rolę odegrał NBP, który w grudniu rozpoczął interwencje walutowe polegające na osłabianiu pozycji złotego na rynku. Potwierdziło to zatem wcześniejsze sygnały, że RPP może uważać poziom…


Inflacja i polityka pieniężna

Listopad nie przyniósł żadnych znaczących zmian w dynamice inflacji. CPI wyniosło dokładnie 3%. Jest to wciąż znacząco niższa inflacja, niż na początku roku, aczkolwiek o 0,5 p. proc. przewyższająca cel inflacyjny. Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP), który pozwala na porównanie sytuacji w różnych krajach Unii Europejskiej wyniósł natomiast 3,7% r/r. To wciąż najwyższy odczyt w całej UE i zdecydowanie większa wartość niż europejska średnia, która wyniosła w przedostatnim miesiącu roku 0,2% r/r. Strefa euro z…


Sprzedaż detaliczna

Zgodnie z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w listopadzie 2020 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych spadła o 5,3% w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedzającego. Dokładnie w takim samym stopniu sprzedaż detaliczna zmniejszyła się względem października bieżącego roku. Jest to spadek mniejszy, niż przewidywano – konsensus rynkowy zakładał zmniejszenie się sprzedaży detalicznej o 7,4% r/r. GUS poinformował także, że w okresie styczeń-listopad 2020 sprzedaż zmalała o 3,1% r/r. Grupą produktów, w obrębie której w…


Produkcja przemysłowa

Jesienne dane o produkcji przemysłowej w Polsce pozytywnie zaskoczyły ekonomistów. W październiku 2020 r. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 1% w porównaniu z październikiem roku poprzedzającego. Wynik ten nieznacznie przewyższył oczekiwania analityków, którzy szacowali, że wartość wzrostu wyniesie 0,7%. Po uwzględnieniu wahań sezonowych wzrost wyniósł 3,8% r/r. Dane za listopad okazały się jeszcze bardziej oddalone od prognoz. Wielkość produkcji sprzedanej przemysłu ukształtowała się na poziomie aż o 5,4% wyższym, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego,…


Rynek pracy – analiza wpływu Funduszu Odbudowy

Unia Europejska przyjęła wieloletni budżet z funduszem Odbudowy Rada Europejska przyjęła nowy budżet UE wraz z Funduszem Odbudowy 10-11 grudnia 2020 roku. Fundusz Odbudowy ma się składać z pożyczek (360 mld) i dotacji (390 mld) dla krajów UE. Ma o być odpowiedzią na kryzys spowodowany pandemią koronawirusa. Po raz pierwszy w historii Unia Europejska jako podmiot emituje obligacje i zaciąga wspólny dług. Spłacać go zamierza z dodatkowych podatków, na przykład od niepoddanych recyklingowych opakowań plastikowych,…


No Image

Bilans płatniczy

W październiku 2020 r. saldo rachunku bieżącego przyjęło wynik dodatni i wyniosło 10,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda obrotów towarowych (7,9 mld zł) i usług (9,2 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (6,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 1,0 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło…


PKB – odrabianie strat w III kwartale

Według danych opublikowanych przez GUS polskie PKB było w trzecim kwartale 2020 roku niższe o 1,8% w ujęciu rocznym. Oznacza to wejście polskiej gospodarki w stan technicznej recesji. Zauważalne jest jednak odbicie się od dna, ponieważ w porównaniu z drugim kwartałem polskie PKB wzrosło o 7,9%. W całym trzecim kwartale nie było restrykcyjnych obostrzeń epidemiologicznych. Uwidoczniło się to w statykach sektorów.  W porównaniu z kwartałem poprzednim wzrost w sektorze handlu wyniósł 15%, w transporcie 17%,…TRYUMF BIDENA – CZERWONA KARTKA DLA TRUMPA

Na podstawie policzonych do tej pory głosów jasne jest, że 20 stycznia prezydentem Stanów Zjednoczonych zostanie Joe Biden. Zdobył on ponad 5 milionów więcej głosów niż urzędujący prezydent Donald Trump (a przewaga ta będzie rosnąć wraz ze zliczaniem głosów m.in. w Kalifornii i Nowym Jorku), co pozwoliło mu wygrać w stanach zapewniających większość w Kolegium Elektorów. Na ten stosunkowo silny mandat cieniem kładzie się jednak zmniejszenie przez Partię Demokratyczną jej większości w Izbie Reprezentantów oraz…


MŁODZI-GNIEWNI

Ostatnie dni października 2020 roku zapiszą się w historii pod znakiem czerwonej błyskawicy. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego określane jako „wyrok na kobietach” wywołało burzę, której pioruny pod postacią demonstrantów uderzyły w ulice miast. Początki ustawy aborcyjnej 7 stycznia 1993 roku weszły w życie do niedawna obowiązujące przepisy ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, które pozwalały na dokonanie legalnej aborcji w przypadku wystąpienia jednej z trzech okoliczności: zagrożenia życia lub zdrowia…


Visit Us On FacebookCheck Our Feed