Zakaz handlu w niedziele – czy Polacy zmienią swoje przyzwyczajenia?

Typowe niedzielne popołudnie dla wielu Polaków kojarzy się z wizytą w centrum handlowym. O tym, że rodacy lubią spędzać czas na zakupach świadczą długie kolejki do kas i przymierzalni, przepełnione parkingi oraz korki tworzące się w okolicach supermarketów. Według badania TNS z ubiegłego roku na zlecenie Konfederacji Lewiatan aż 74% Polaków robi zakupy w niedzielę, a 54% odwiedza sklepy w niedzielę przynajmniej raz w miesiącu. Ta sytuacja może wkrótce ulec zmianie, ponieważ rząd pod silnym…


Akty prawne

21 kwietnia Sejm uchwalił ustawę o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Rządowy projekt miał na celu transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE, która ustanawia: – przepisy niezbędne do zapewnienia, by każdy, kto poniósł szkodę wynikającą z naruszenia prawa konkurencji przez przedsiębiorstwo lub związek przedsiębiorstw, mógł skutecznie korzystać z prawa dochodzenia od tego przedsiębiorstwa lub związku pełnego odszkodowania z tytułu tej szkody; – przepisy sprzyjające niezakłóconej konkurencji na rynku wewnętrznym oraz…


Historia ekonomii: ustawy zbożowe

  Ustawy zbożowe pojawiły się w Wielkiej Brytanii w roku 1815 i obowiązywały 1846. Nakładały one wysokie restrykcje, głównie opłaty celne, na importowane produkty rolne. Ich celem było podtrzymanie wysokich cen na rynku krajowym, co pozwalało na realizowanie wysokich zysków przez rodzimych producentów. Nowe prawo w istocie doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen żywności i stało się głównym obiektem ataków ze strony wywodzącej się z miast opozycji, która miała znacząco mniejsze wpływy polityczne niż środowiska pozamiejskie,…


Polityka pieniężna

Ostatnie miesiące nie przynoszą zmian kursu polskiej polityki monetarnej. Rada Polityki Pieniężnej na poprzednich posiedzeniach  zdecydowała się utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Mimo bardzo dobrych sygnałów nadchodzących z gospodarki członkowie Rady uznali, że – jak czytamy w informacji po czerwcowym posiedzeniu – obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu. Dynamika CPI wyhamowała i stabilizuje się wokół poziomu 2% rocznie, co oznacza, że znajduje się w obrębie dopuszczalnych odchyleń od…


Chiny – raport

Dane makroekonomiczne: PKB oraz bilans handlu zagranicznego Chiński PKB zwiększył się w pierwszych trzech miesiącach roku o 6,9% r/r, o 0,1 pkt proc. więcej niż oczekiwali ekonomiści. Gospodarka Chin wzrosła w pierwszym kwartale najszybciej od półtora roku – wynika z danych chińskiego urzędu statystycznego. Wzrost był napędzany przede wszystkim kredytem finansującym wydatki na infrastrukturę oraz nieruchomości. Sektor usług rósł w tempie 7,7% i odpowiada już za ponad połowę chińskiego PKB. Wzrost w sektorze przemysłowym wyniósł…


Rynek pracy – raport

Według danych GUS w kwietniu 2017 roku wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wyniósł 7,7%, czyli o 1,7 p.p. mniej niż w marcu roku ubiegłego. Natomiast w porównaniu do kwietnia 2017 roku stopa bezrobocia spadła o 0,4 p.p.   Liczba bezrobotnych osób w Polsce wyniosła 1 252,7 tys. W kwietniu 2017 roku utrzymała się tendencja malejąca stopy bezrobocia, ponownie osiągając rekordowo niski poziom. Dobra koniunktura na rynku pracy spowodowana jest rosnącym zapotrzebowaniem na siłę roboczą w pracach sezonowych,…


Kto się boi płacy minimalnej?

Rada ministrów podjęła na początku czerwca decyzję o podwyżce płacy minimalnej w 2018 r do poziomu 2080 zł brutto (na dzień dzisiejszy wynosi ona dokładnie 2000 złotych). Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie wzrasta szybciej niż inflacja. Czy pracownicy mogą się cieszyć z podwyżki, czy wręcz przeciwnie – powinni się martwić o swoje stanowisko?   Ambitne plany Z propozycją podwyżki wyszło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej. Że będzie ona wyższa od założeń inflacyjnych, zapewniał już…


Visit Us On FacebookCheck Our Feed