PKB – lipiec/sierpień 2017

II kwartał 2017 r. upłynął pod znakiem wysokiego wzrostu polskiej gospodarki, porównywalnego do poziomu odnotowanego w ciągu pierwszych trzech miesięcy br. (+4% r/r). Szybki szacunek dynamiki PKB w okresie kwiecień-czerwiec wyniósł 3,9% r/r. Podobny wzrost gospodarczy obserwujemy właściwie we wszystkich krajach Europy Środkowej należących do UE. Wśród wymienionej grupy warto wyróżnić Rumunię i Słowenię, które w I kwartale rozwijały się w tempie powyżej 5% r/r. W przypadku gospodarki znad Morza Czarnego sprzyjającym czynnikiem jest płynne…


Europa – raport

Unia Europejska i Japonia bliskie umowy ws. wolnego handlu W czasie lipcowej wizyty w Brukseli japońskiego premiera Shinzo Abe, potwierdzono porozumienie polityczne ws. umowy o wolnym handlu. Ogłoszenie politycznego porozumienia w sprawie umowy nie oznacza, że wszystkie szczegóły zostały już ustalone, choć jest zgoda co do okresów przejściowych we wrażliwych sektorach oraz znoszenia taryf i kontyngentów. W najbliższych miesiącach opracowywana będzie ostateczna treść umowy. W tym czasie będą trwały rozmowy nad kwestiami dotąd nierozwiązanymi, m.in….


Radykalna ekonomia wolnorynkowa

Kiedy myślimy o radykalizmie w ekonomii, najczęściej nasuwają nam się skojarzenia z marksizmem lub innymi ruchami społecznymi XVIII i XIX wieku, wyraźnie antykapitalistycznymi. W wydanym niedawno kompendium polskiej ekonomicznej myśli akademickiej „Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami” kontynuatorzy myśli Paula Sweezy’ego czy Oskara Langego są nazywani właśnie radykałami. W obliczu zatem dość jednostronnego postrzegania „ekstremizmu ekonomicznego” tym bardziej ciekawym elementem mozaiki myśli ekonomicznej będzie agoryzm. Jest to nurt libertarianizmu całkowicie odrzucający państwo, zatem stanowi jednocześnie…


Rynek pracy

Według danych GUS w maju 2017 roku wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wyniósł 7,4%, czyli     o 1,6 p.p. mniej niż w maju roku ubiegłego. Natomiast w porównaniu do kwietnia 2017 roku stopa bezrobocia spadła o 0,1 p.p. W czerwcu odnotowano kolejny spadek wskaźnika, który osiągnął poziom 7,2%. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, stopa bezrobocia zmalała o 1,5 p.p. Liczba bezrobotnych osób w Polsce w maju 2017 wyniosła 1 200 tys., co oznacza spadek liczby bezrobotnych…


Notowania giełdowe

Atmosfera na Wall Street staje się coraz bardziej napięta – głównie za sprawą sytuacji politycznej. Zauważalnie spadają przez to notowania. Również na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wakacyjny okres nie napawa szczególnym optymizmem. Na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy Warszawski Indeks Giełdowy, obejmujący wszystkie spółki notowane na GPW,  wzrósł o 3,31% i kształtował się na średnim poziomie 61851 pkt. W tym samym okresie indeks WIG20, obejmujący dwadzieścia największych spółek i zarazem będący najbardziej prestiżowym indeksem na Giełdzie…


Kto przywileje odbiera, tego nikt nie popiera – o zmianach w brazylijskim systemie emerytalnym

Dotychczasowy system emerytalny w Brazylii gwarantował szczodre emerytury przy niskich wymaganiach, jednak jego stabilność finansowa maleje z roku na rok. Niekorzystne prognozy demograficzne skłaniają do natychmiastowych zmian, lecz mało kto odważy się je wprowadzić wbrew oczywistym oporom społecznym. Niestety, za brak rozsądku trzeba będzie wkrótce zapłacić. System zbyt piękny, by był stabilny Brazylijski system emerytalny jest w znacznej mierze podobny do polskiego i opiera się na popularnej zasadzie „pay as you go”, według której wypłaty…


Azja – raport (08.2017)

CHINY Dobre tempo wzrostu PKB w II kwartale, eksport i import w lipcu rozczarowały Chińska gospodarka wzrosła w II kwartale 2017 r. 6,9 % r/r, wobec 6,8% konsensusu rynkowego i 6,9% w I kwartale. Wskazuje to na utrzymanie dobrego tempa wzrostu gospodarki Państwa Środka, pomimo zabiegów władz, które prowadzą działania ograniczające dostępność finansowania, aby nie dopuścić do narastania baniek spekulacyjnych. Rozczarował za to eksport, który w ujęciu dolarowym wzrósł w lipcu o 7,2 % r/r….


Ameryka Północna i Południowa

Broń z zastosowaniem sztucznej inteligencji w USA         W sierpniu przedstawiciele kilkudziesięciu amerykańskich firm z branży informatycznej zgromadziło się, by wspólnie zająć stanowisko w sprawie rozwijającego się sektora broni z użyciem sztucznej inteligencji. Efektem obrad był list skierowany do ONZ, w którym eksperci jednogłośnie postulują delegalizację tego rodzaju broni.         Za główny powód swojej decyzji przedsiębiorcy obrali fakt, że to oni będą ponosić największą odpowiedzialność za niewłaściwe wykorzystanie sztucznej inteligencji. Ponadto twierdzą, iż upowszechnienie broni…


Polityka pieniężna

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie, kontynuując tym samym kurs obrany w marcu 2015 r. Oznacza to, że lipcowa stopa referencyjna NBP wynosi 1,5%, stopa lombardowa 2,5%, stopa depozytowa 0,5%, zaś stopa redyskontowa 1,75%. Z krajowej gospodarki, jak również z otoczenia zewnętrznego, płyną coraz silniejsze sygnały ożywienia. Europejski Bank Centralny kontynuuje ekspansywną politykę pieniężną, podobnie jak większość banków centralnych w krajach rozwiniętych; FED z kolei łączy operacje w ramach luzowania…


No Image

Najważniejsze informacje o spółkch

PGE – jak podano w prezentacji wynikowej Polska Grupa Energetyczna w 2017 roku spodziewa się istotnego wzrostu raportowanego wyniku EBITDA w segmencie Obrotu. Oprócz tego oczekiwany jest spadek wyników w segmentach Energetyki Konwencjonalnej i Energetyki Odnawialnej, w segmencie Dystrybucji wynik pozostanie stabilny. EBITDA PGE w Energetyce Konwencjonalnej w 2016 roku wyniosła 4,182 mld zł, w Energetyce Odnawialnej 365 mln zł, w Obrocie 500 mln zł, a w Dystrybucji 2,23 mld zł. Wśród czynników wpływających na…


Visit Us On FacebookCheck Our Feed