Otoczenie zewnętrzne

EUROPA

 

Rada EBC podzielona ws. terminu zakończenia programu QE

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego jest podzielona ws. podania rynkowi dokładnej daty zakończenia programu QE, gdy w październiku zapadnie decyzja o jego ograniczeniu – podał w połowie września Reuters, powołując się na sześć źródeł wewnątrz EBC. Zdaniem agencji rośnie więc prawdopodobieństwo, że na najbliższym posiedzeniu dot. polityki pieniężnej (które odbędzie się 26 października) również nie poznamy daty zakończenia QE – kwestia może pozostać otwarta do grudnia, a być może nawet i dłużej. Dyskusja w gronie EBC trwa i nie zapadły jeszcze żadne wiążące decyzje. Jest to spowodowane „uporczywie mocnym euro”, które ogranicza wzrost inflacji w strefie euro. Spór toczy się na pomiędzy jastrzębiami,którzy chcą zakończyć program QE, a gołębiami, chcącymi jedynie ograniczyć skalę programu.

 

KE przedstawiła nową strategię polityki przemysłowej

Komisja Europejska opublikowała nową strategię polityki przemysłowej, która ma być odpowiedzią na robotyzację i inne trendy, które zdominują światowy przemysł w najbliższych latach. W kilkudziesięciostronicowym dokumencie wskazano na kierunki i priorytety dla drugiego sektora gospodarki.

Komisja chce podjąć działania w kierunku „czystej i konkurencyjnej mobilności”, w tym zaostrzonych norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych, a także wdrożyć plan działania na rzecz rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Bruksela zapowiedziała też działania na rzecz powtórnego wykorzystania odpadów. KE zapowiada strategię dotyczącą tworzyw sztucznych i działania usprawniające produkcję odnawialnych zasobów biologicznych (bioproduktów i bioenergii). Strategia obejmuje stworzenie europejskiego centrum kompetencji i badań w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, która ma wspierać rozwój technologii w UE. KE proponuje również swobodny przepływ danych nieosobowych wewnątrz Unii. Zależało na tym m.in. stronie polskiej, liczącej na to, że nad Wisłą będą lokować się centra składowania danych z krajów Wspólnoty. Komisja planuje ponadto rozszerzenie już funkcjonującego „programu na rzecz umiejętności” (programu poświęconemu kształceniu w krajach członkowskich) na nowe sektory przemysłu (budowlany, stalowy, papierniczy, zielonych technologii i energii ze źródeł odnawialnych oraz sektor produkcyjny i transportu morskiego).

Przy okazji prezentacji strategii KE podkreśliła, że jej wprowadzenie będzie zależało od starań i współpracy instytucji unijnych, państw członkowskich, regionów, a przede wszystkim od aktywnego udziału branży przemysłowej. Przemysł odpowiada obecnie za 2/3 eksportu Unii i zatrudnia 32 mln mieszkańców Wspólnoty. Jednocześnie w wyniku globalizacji wiele fabryk było przenoszonych w ostatnich dekadach poza Europę, gdzie siła robocza jest tańsza. Dodatkowo miejscom pracy w zakładach przemysłowych zagraża robotyzacja.

Jakub Czugała

 

AZJA

 

S&P obniża rating Chin i Hongkongu

Agencja ratingowa Standard & Poor’s obniżyła rating Chin z AA- do A+ z perspektywą stabilną. Jest to pierwsza obniżka chińskiej oceny w wykonaniu tej agencji od 1999 r. Przedstawiciele agencji są zdania, że silny wzrost kredytu w chińskiej gospodarce doprowadził do zwiększenia ryzyka towarzyszącego drugiej największej gospodarce świata. W efekcie trzy największe agencje ratingowe oceniają Państwo Środka w ten sam sposób, przypisując Pekinowi piątą najwyższą możliwą notę. Moody’s obniżył chiński rating z Aa3 do A1 w maju, zaś Fitch utrzymuje notę na niezmienionym poziomie (A+) od listopada 2007 r. Chińskie ministerstwo finansów skrytykowało obniżenie ratingu, podkreślając, że ich zdaniem była to błędna decyzja, ignorująca solidne podstawy i potencjał gospodarki kraju. Dzień po obniżeniu ratingu Chin, S&P obniżyła również rating kredytowy Hongkongu do poziomu AA+, uzasadniając to silnymi związkami instytucjonalnymi i politycznymi między enklawą a Chinami kontynentalnymi. W maju rating kredytowy Hongkongu obniżyła również agencja Moody’s.

 

Chiny podejmują stanowcze kroki wobec Korei Północnej

Chiny zakazały eksportu gazu LNG do Korei Północnej oraz importu z tego kraju tekstyliów, węgla, rudy żelaza, ołowiu oraz owoców morza. Zamierzają one także ograniczyć handel ropą naftową. To krok zgodny z sankcjami Rady Bezpieczeństwa ONZ nałożonymi na Pjongjang. Ponadto chiński bank centralny polecił bankom wstrzymanie świadczenia usług finansowych klientom z Korei Północnej oraz zamknięcie spraw związanych z kredytami dla tych klientów.Minister spraw zagranicznych Chin wezwał Koreę Północną do zaniechania programu nuklearnego. Podkreślił zarazem, że Pekin konsekwentnie opowiada się za denuklearyzacją Półwyspu Koreańskiego. Chiny to największy partner handlowy izolowanego gospodarczo komunistycznego reżimu.

 

Rekordowa liczba Japończyków po 90-tce

Liczba mieszkańców Japonii w wieku 90 lat i starszych po raz pierwszy przekroczyła poziom 2 mln i osiągnęła liczbę 2,06 mln osób. Dla porównania w 1980 roku liczba Japończyków, którzy ukończyli 90 lat, wynosiła 120 tys., a w 2004 roku 1 mln. Łączna liczba osób starszych (tj. po 65 roku życia) wzrosła w Japonii do rekordowego poziomu 35,14 mln, czyli o 570 tys. w porównaniu z poprzednim rokiem. Stanowią oni 27,7% łącznej populacji kraju. Wskaźnik ten jest najwyższy w grupie siedmiu najbardziej uprzemysłowionych krajów.  Na drugim miejscu uplasowały się Włochy (23%), a na trzecim Niemcy (21,5%).Rekord dotyczy także liczby osób starszych, które nadal pracują – jest ich 7,7 mln. Według agencji Kyodo to najlepszy dowód na to, że społeczeństwo japońskie w szybkim tempie się starzeje, ale osoby w wieku emerytalnym nie rezygnują z pracy zarobkowej w sytuacji, gdy liczba ludności kraju maleje.

Rafał Chmura

 

AMERYKA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA

 

 

Stany Zjednoczone nakładają sankcje na Iran

Departament Skarbu USA wydał komunikat nakładający sankcje na 11 irańskich instytucji, które wspierają szkodliwą działalność w cyberprzestrzeni. Ponadto instytucje te współpracują z irańskimi ugrupowaniami rewolucyjnymi prowadzącymi działalność wojenną w Syrii. Głównym adresatem sankcji jest spółka SABA, która wspiera budowę pocisków balistycznych stosowanych w konflikcie zbrojnym Syrii. Innym bardzo ważnym adresatem amerykańskich sankcji jest firma zajmująca się bezpieczeństwem komputerowym ITSec Team, która, według amerykańskich ustaleń, miała blokować serwery obsługujące dziewięć największych amerykańskich instytucji finansowych.Na mocy nałożonych sankcji własność majątkowa i prawa wspomnianych instytucji zostały zablokowane. Ponadto obywatelom USA i zarejestrowanym spółkom nie można zawierać żadnych transakcji z irańskimi adresatami sankcji.

 

Prezes banku JP Morgan twierdzi, że bitcoin to oszustwo

Prezes największego banku w USA wypowiedział się bardzo krytycznie wobec ostatniego wzrostu cen bitcoina. Twierdzi, że ludzie posiadający bitcoiny uważają, że nagle stali się bogaczami, co nie jest prawdą. Za główny argument swojej teorii podaje fakt, że jedynymi słusznymi kreatorami walut są rządy, ponieważ posiadają instytucje, które sprawują kontrolę nad pieniądzem w danym państwie. Sądzi, iż prędzej czy później, państwa zorientują się, że wirtualna waluta jest już teraz wykorzystywana do niewłaściwych celów. Prezes banku JP Morgan uważa, że bitcoin jest walutą, którą chętnie posługują się obywatele krajów o niestabilnej sytuacji gospodarczej. Jednakże w krajach takich jak USA waluta ta jest używana w dużej mierze jedynie w sferze spekulacji, co w pewnym momencie doprowadzi do jego upadku.

Należy jednak dodać, iż prezes największego banku USA optuje za oddzieleniem technologii blockchain. Jego bank w ubiegłym roku przeprowadził pilotażowy program, którego efektem było obniżenie kosztów działalności dzięki wykorzystaniu wyżej wspomnianej technologii. Głównym zagrożeniem wynikającym z tak dużej popularności bitcoina jest fakt, iż wzrost jego ceny spowodował, że inwestowanie w bitcoina stało się jednym z najbardziej „obleganych” przedsięwzięć na rynku finansowym. Oznacza to, że jakiekolwiek gwałtowne zmiany cen bitcoina odcisną ogromne piętno na funkcjonowaniu całych gospodarek.

 

Prezydentura Trumpa przyniosła wzrost dochodów gospodarstw domowych

Amerykańskie statystyki donoszą, iż przeciętny dochód gospodarstw domowych w USA jest najwyższy od 1999 roku. Dane uwzględniają inflację. Głównej przyczyny tak zadowalających statystyk można upatrywać w rozwoju przedsiębiorczości oraz wzroście poziomu inwestycji. W 2016 odnotowano spadek liczby osób żyjących poniżej progu ubóstwa o 2,5 mln osób. Za próg ubóstwa w Stanach Zjednoczonych przyjmuje się roczny dochód w wysokości 24 600 USD przypadający na rodzinę składającą się z małżeństwa i dwójki dzieci. Statystyki dotyczące dochodu gospodarstw domowych niosą za sobą jeszcze jedną ważną informację. Stany Zjednoczone, które są przykładem gospodarki wysoko rozwiniętej stosunkowo długo borykały się z kryzysem gospodarczym z 2008 roku. Dochody gospodarstw domowych wykazujące od dłuższego czasu trend wzrostowy są wyraźnym dowodem na to, iż amerykańska gospodarka na dobre wychodzi z kryzysu.

Aleksandra Bugalska

About the Author

admin
Redaktor naczelny Monitoringu Makroekonomicznego będący jednocześnie administratorem strony internetowej.

Be the first to comment on "Otoczenie zewnętrzne"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed