Otoczenie zewnętrzne – Jak druga największa gospodarka świata odnalazła się w nowej rzeczywistości?

AZJA

Jak druga największa gospodarka świata odnalazła się w nowej rzeczywistości?

Wybuch pandemii koronawirusa wpłynął na codzienne życie niemal każdego człowieka na świecie, w Europie obserwujemy rozwój drugiej fali choroby i możemy jasno stwierdzić, że na chwilę obecną nie widać końca kryzysu, podobnie jest w Stanach Zjednoczonych, czy Ameryce Południowej. Jednak władze Chińskiej Republiki Ludowo Demokratycznej z dumą ogłosiły pokonanie pandemii i powrót do efektywnego rozwoju gospodarczego.

Władze Chin podjęły drastyczne i stanowcze środki, aby ograniczyć rozwój pandemii. Restrykcyjne lockdowny doprowadziły do spadku wzrostu gospodarczego w I kwartale 2020 roku do -6.8% r/r. Podjęte działania przyniosły bardzo efektywne skutki i od marca chińska gospodarka zaczęła się ponownie otwierać, wzrost gospodarczy w II i III kwartale wyniósł odpowiednio 3.2% i 4.9%. Według prognoz Banku Światowego Państwo Środka będzie jedynym z członków G20, który w 2020 osiągnie dodatnią wartość wzrostu gospodarczego. Trzeba jednak zaznaczyć, że gospodarka w pierwszych dwóch kwartałach była napędzana głównie przez inwestycje sektora publicznego i widoczny wzrost w konsumpcji nastąpił dopiero w trzecim kwartale.

W ostatnim tygodniu października władze ChRLD przedstawiły wstępne założenia kolejnego planu pięcioletniego dla chińskiej gospodarki na lata 2021-2025. Zwrócono uwagę na to, iż kolejny plan ma położyć nacisk na jakość wzrostu gospodarczego, a nie jego szybkość.

W następnych latach Chiny chcą zadbać o wytworzenie się silnego rynku krajowego. Rozwój technologiczny i inwestycje w technologię 5G czy sztuczną inteligencję oraz wytwarzanie własnych półprzewodników, mają pomóc w uniezależnieniu się Chin od dostawców z rynków zagranicznych, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Plan ma również zawierać strategię zmniejszania emisji dwutlenku węgla, ponieważ na chwilę obecną Chiny są największym eminentem gazów cieplarnianych na świecie. Już wcześniej Xi Jinping zapowiedział, że szczyt emisji w Chinach wystąpi około 2030 roku, a do 2060 roku zostanie osiągnięta całkowita neutralność pod względem emisji.

Czy Chińczycy mogą powiedzieć, że pandemia koronawirusa już za nimi? Wszystkie dane na to wskazują, lecz masowe testy w przypadku przynajmniej jednego zakażenia budzą strach w społeczeństwie i mają negatywny wpływ na nastroje konsumentów. Mimo to, oficjalne dane wskazują na to, iż władze Chin zadziałały odpowiednio w przypadku kryzysu i plan gospodarczy na kolejne pięć lat uwzględnia nową rzeczywistość na rynkach międzynarodowych. 

Cezary Szopa

Be the first to comment on "Otoczenie zewnętrzne – Jak druga największa gospodarka świata odnalazła się w nowej rzeczywistości?"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed