Optymizm w produkcji

Zgodnie z danymi GUS, w grudniu 2020 r. produkcja przemysłowa wzrosła aż o 11,2% względem analogicznego miesiąca roku poprzedniego, a po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym wartość ta wyniosła 7,1%. Z kolei w porównaniu z listopadem 2020 r. niewyrównana sezonowo produkcja przemysłowa spadła o 4,4%, zaś wyrównana sezonowo wzrosła o 0,5%. 11,2% wzrostu w skali roku to drugi najwyższy wynik produkcji przemysłowej w ciągu ostatniej dekady. Za tak imponujący wynik odpowiedzialne były znaczące wzrosty produkcji w większości wyróżnianych przez GUS działów, z czego największe w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (39,3%) oraz urządzeń elektrycznych (39,1%).


Dane za styczeń także wykazały wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym, tym razem o 0,9% (po wyrównaniu sezonowym 5,7%). Względem poprzedniego miesiąca odnotowano za to spadek o 5,1% (po uwzględnieniu czynników sezonowych zaobserwowano wzrost o 1,7%). Tym samym jest to ósmy z rzędu miesiąc z dodatnią dynamiką wzrostu r/r. Dodatni wynik jest o tyle interesujący, że zwiększenie produkcji odnotowano jedynie w 15 z 34 działów przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych (31,3%, najwyższa wartość w tym miesiącu), dóbr zaopatrzeniowych (4,4%) i konsumpcyjnych trwałych (3,7%). Spadki wystąpiły za to w trzech szczególnie ważnych grupach: dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (-5,2%), dóbr związanych z energią (-4,9%) i dóbr inwestycyjnych (-1,3%).


W ostatnim czasie GUS podał dane także o produkcji budowlano-montażowej w styczniu. Była ona niższa o 10% w porównaniu ze styczniem 2020 r. (po wyrównaniu sezonowym o 6,5%). Spadek ten prawdopodobnie wynika z wyjątkowo, jak na ostatnie lata, ostrej zimy z okresami zalegania pokrywy śnieżnej na terenie całego kraju, co uniemożliwiało kontynuowanie niektórych prac budowlanych. Z tego samego powodu można spodziewać się spadku także w lutym. Swój wpływ miała też mniejsza niż w ubiegłym roku liczba dni roboczych – w styczniu 2021 r. była ona o 2 mniejsza niż przed rokiem.


Biorąc pod uwagę wszystkie ograniczenia pandemiczne, które dotykają znacznej części polskiej gospodarki, kondycja przemysłu w grudniu i styczniu była wyjątkowo dobra. Polska dobrze wypadła także na tle krajów UE – według metodologii Eurostatu w grudniu Polska odnotowała drugi najwyższy wynik w dynamice produkcji przemysłowej, ustępując tylko Słowacji. Dobrą sytuację potwierdza wartość przemysłowego PMI, czyli wskaźnika obrazującego ogólne nastroje w branży. Przemysłowy PMI wzrósł w lutym do 53,4 pkt z 51,9 pkt zanotowanych w styczniu, co świadczy o rosnącej aktywności przemysłowej.


Patryk Czechowski

Be the first to comment on "Optymizm w produkcji"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed