Obligacje skarbowe

We wrześniu 2017 r. rentowność na rynku głównych obligacji, po sierpniowych spadkach, rosła. Październik nie przyniósł żadnych znaczących wahań. Ostatnie wydarzenia, m.in. niestabilność polityczna w Niemczech, zwiastują jednak zmiany.

        2 listopada 2017r. Donald Trump nominował Jerome’ego Powella, na kolejnego przewodniczącego Fedu. Wybór ten stanowi odejście od tradycji, w myśl której jedna osoba piastowała urząd przewodniczącego przez dwie kadencje, niezależnie od jej poglądów politycznych. Ekonomiści spodziewają się, że Jerome Powell zostanie kontynuatorem polityki Janet Yellen. Będzie dążył do dalszego normalizowania polityki pieniężnej, stopniowo podnosząc stopy i powoli redukując sumę bilansową banku centralnego USA. Dane makroekonomiczne gospodarki amerykańskiej są dobre. We wrześniu wskaźnik Chicago PMI okazał się znacznie wyższy, niż przewidywano. Podobne wyniki osiągnęły wskaźniki PMI dla usług i przemysłu. Inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych wyniosła w październiku 0,1 proc. mdm i 2,0 proc. rdr, co jest wynikiem zgodnym z oczekiwaniami ekonomistów i niższym niż we wrześniu. Stopa bezrobocia w październiku utrzymywała się na poziomie 4,1% – o 0,1% niższym, niż oczekiwały rynki. Pozytywne sygnały płynące gospodarki i realnie ujemne stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych mogą utrzymać się jeszcze przez dłuższy czas, co powinno premiować akcje względem obligacji skarbowych. We wrześniu rentowność amerykańskich 10latek wzrosła o 22pb, a w październiku o 4pb.

        Na rynek niemiecki silnie oddziaływać może niestabilność polityczna o zerwaniu rozmów nad przyszłą koalicją rządową. Wywrze to potencjalnie presję na wzrost rentowności obligacji. Z drugiej strony Berlin otrzymał wsparcie w zabiegach o przeniesienie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z Londynu do Frankfurtu nad Menem. We wrześniu stopa bezrobocia utrzymała się na niezmienionym poziomie 3,6%, co było zgodne z przewidywaniami ekonomistów. W październiku stopa inflacji spadła do poziomu 1,6%, osiągając najniższy poziom od czerwca br. We wrześniu rentowność bundów wzrosła o 11pb, a w październiku spadła o 10pb. Przewiduje się, że w listopadzie rentowność bundów będzie wyższa niż w październiku.

        Z polskiej gospodarki płyną pozytywne sygnały. Według danych Eurostatu, stopa bezrobocia osiągnęła w sierpniu najniższy poziom w historii – kształtowała się na poziomie 4,7%. We wrześniu inflacja osiągnęła poziom 2,2% r/r, a w październiku spadła do poziomu 2,1%, co było zgodne z oczekiwaniami rynku. Pozytywnie zaskoczyła produkcja przemysłowa, której wysokość ukształtowała się na poziomie znacznie wyższym niż przewidywanym przez ekonomistów. Wskaźnik sprzedaży detalicznej również przekroczył poziom konsensusu rynkowego. We wrześniu rentowność polskich 10-latek wzrosła o 33 pb, a w październiku spadła o 4 pb

Maciej Mucha

 

 

Be the first to comment on "Obligacje skarbowe"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed