Obligacje skarbowe

Październik 2017 nie przyniósł żadnych znaczących wahań rentowności obligacji skarbowych. W listopadzie nastąpiły nieznaczne spadki dochodowości. Mimo politycznych zawirowań na świecie, informacje płynące z gospodarek sugerują zmniejszenie rentowności.

W Niemczech nadal nie udało się utworzyć rządu. Socjaldemokratyczna Partia Niemiec opowiedziała się jednak na zjeździe partii za podjęciem rozmów z blokiem CDU/CSU Angeli Merkel w sprawie tworzenia nowego gabinetu. Rezultatem tych rozmów może być wznowienie dotychczasowej “wielkiej koalicji” obu partnerów, mniejszościowy chadecki rząd lub przedterminowe wybory. Istnieje krajowa i międzynarodowa presja (m. in. ze strony Francji czy Grecji) na zawarcie koalicji. 

Stopa bezrobocia w Niemczech w październiku i listopadzie, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 5,6 procenta, co było zgodne z przewidywaniami ekonomistów. W listopadzie stopa inflacji wzrosła do poziomu 1,8%, co było wartością o 10 pb wyższą od konsensusu rynkowego. W październiku rentowność Bundów spadła o 10 pb, a w listopadzie o 4 pb. Spadek dochodowości obligacji, pomimo kryzysu politycznego, prawdopodobnie będzie kontynuowany ze względu na dobre sygnały płynące z gospodarki.

Senat USA przyjął reformę systemu podatkowego. Zawiera ona nie tylko plan radykalnego uproszczenia liczącego 70 tys. stron amerykańskiego kodeksu podatkowego, ale także zniesienie tzw. „Obamacare”. Zdaniem republikańskich autorów ustawy pozwoli to na zaoszczędzenie w budżecie państwa w ciągu najbliższych 10 lat 300 mld USD. Zakłada się też redukcję podatków dochodowych korporacji i osób indywidualnych. Republikanie zapowiadają, że przeprowadzenie reformy podatków zwiększy konkurencyjność amerykańskich przedsiębiorstw i poprawi sytuację klasy średniej. Demokraci argumentują natomiast, że w wyniku wprowadzenia reformy w życie nastąpi wzrost długu publicznego o ponad bilion USD. Wpływ na rentowność obligacji może mieć też kontrowersyjna decyzja Donalda Trumpa o przeniesieniu amerykańskiej ambasady w Izraelu z Tel Awiwu do Jerozolimy, co jest równoznaczne z uznaniem Świętego Miasta za stolicę kraju, czy wycofanie się Stanów Zjednoczonych z paktu ONZ na rzecz migracji oraz Funduszu Ludnościowego. 

W październiku wskaźnik Chicago PMI okazał się znacznie wyższy, niż przewidywano, osiągając poziom 66,2, przy konsensusie na poziomie 61. W listopadzie wskaźnik ten wyniósł 63,9, znów osiągając większy poziom. Wskaźniki PMI dla usług i przemysłu w tych miesiącach również dają pozytywne sygnały. W listopadzie nieznacznie wzrosła inflacja. Bezrobocie pozostaje na niezmienionej stopie 4,1%. W październiku rentowność amerykańskich 10-latek wzrosła o 4 pb, a w listopadzie spadła o 3 pb. Rentowność ta będzie najprawdopodobniej spadać.

W Polsce nastąpiła rekonstrukcja rządu. Beatę Szydło na stanowisku premiera zastąpił Mateusz Morawiecki. Postanowił nie zmieniać ministrów i utworzyć “rząd kontynuacji”. Morawiecki, oprócz teki premiera, utrzymał też władzę w Ministerstwie Rozwoju i Ministerstwie Finansów. Na nowej pozycji będzie nadal dbał o gospodarkę, ale też ma pracować nad odbudową wizerunku państwa za granicą. W wygłoszonym expose zakłada kontynuowanie polityki społecznej poprzedniego gabinetu, większy udział “przedsiębiorczego państwa” w gospodarce oraz inwestycje w infrastrukturę, czyli Polskę wielkich projektów – m. in. budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego czy Via Carpatia. Otoczenie międzynarodowe i rynki finansowe pozytywnie przyjęły informację o zmianie premiera. Obawy budzą jednak ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym. 

Wyniki polskiej gospodarki są dobre. Wskaźnik PMI dla Polski w listopadzie wzrósł do 54,2 pkt z 53,4 pkt w październiku. Jest to najwyższy wynik od 9 miesięcy. Inflacja wzrosła do poziomu 2,5% r/r, osiągając poziom konsensusu rynkowego. NBP pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Fitch podwyższył też szacunki dynamiki PKB Polski na 2017 rok do 4,4 proc. Prognozy na 2018 r. podwyższono do 3,6 proc. z 3,2 proc. W październiku rentowność polskich 10-latek wzrosła o 6 pb, a w listopadzie spadła o 3 pb.  Dane płynące z gospodarki i plany rządu mogą sugerować spadek lub utrzymanie na niezmienionym poziomie rentowności obligacji.

 Maciej Mucha

Be the first to comment on "Obligacje skarbowe"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed