Najważniejsze informacje o spółkch

PGE – jak podano w prezentacji wynikowej Polska Grupa Energetyczna w 2017 roku spodziewa się istotnego wzrostu raportowanego wyniku EBITDA w segmencie Obrotu. Oprócz tego oczekiwany jest spadek wyników w segmentach Energetyki Konwencjonalnej i Energetyki Odnawialnej, w segmencie Dystrybucji wynik pozostanie stabilny. EBITDA PGE w Energetyce Konwencjonalnej w 2016 roku wyniosła 4,182 mld zł, w Energetyce Odnawialnej 365 mln zł, w Obrocie 500 mln zł, a w Dystrybucji 2,23 mld zł. Wśród czynników wpływających na segment Energetyki Konwencjonalnej wyróżnione są zmiana modelu handlu (wpływ na przychody i koszty, marginalny wpływ na marżę), normalizacja wolumenów produkcji oraz zakończenie rozliczeń rekompensat KDT. W zakresie segmentu Energetyki Odnawialnej oczekuje się, że największy wpływ na wolumen produkcji będą miały warunki pogodowe. Alokacja darmowych uprawnień CO2 ma wynieść ok. 15 mln ton w porównaniu do ok. 20 mln ton w 2016 roku. Grupa zauważa, że zmienność cen zielonych certyfikatów zwiększa ryzyko, ale tymczasowo podnosi marże. Podano, że EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła w I połowie 2017 roku 1,6 mln zł, segmentu Dystrybucja 1,2 mln zł, EBITDA segmentu Obrót 422 mln zł, a wynik EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniósł 169 mln zł.

PKN Orlen – PKN Orlen wypłacił najwyższą w swej historii dywidendę, która wynosi 3 zł na jedną akcję. Z zysku za 2016 rok (5,36 mld zł) na wypłatę dywidendy przeznaczono 1,28 mld zł, pozostałe 4,08 mld zł przeznaczono na kapitał zapasowy. Dotychczas najwyższa dywidenda była wypłacona z zysku koncernu w 2004 roku i wynosiła 2,13 zł. “Systematyczny wzrost dywidendy na akcję, zgodnie z celami strategicznymi PKN Orlen, realizowany jest przy zachowaniu bezpiecznych parametrów finansowych, uwzględniając aktualną oraz prognozowaną sytuację koncernu” – podkreśliła spółka w swoim komunikacie

Asseco SEE – jak poinformowali przedstawiciele spółki, portfel zamówień Asseco SEE na 2017 jest o 9 proc. wyższy niż w roku poprzednim i wynosi 79,8 mln €. Portfel zamówień jest liczony według marży bez kosztów zakupów. Prezes Piotr Jeleński stwierdził, że nastawienie do perspektyw spółki jest bardzo optymistyczne. Według grupy istnieją duże możliwości lepszego wykorzystania zasobów w obszarze bankowości i wzrostu rentowności w obszarze usług z tzw. podstawowej działalności bankowej. Dobrym przykładem jest zmniejszenie kosztów działalności w segmencie usług bankowych w pierwszej połowie tego roku m.in. w Rumunii, gdzie wynik operacyjny poprawił się m.in. dzięki optymalizacji do 0,7 mln € z 0,3 mln € przed rokiem. “Poprawę obserwujemy również już teraz np. w segmencie usług mobilnych w Chorwacji, który zaczął być rentowny szybciej niż planowaliśmy. Szansą jest też obszar płatności w Rumunii, gdzie obecnie ponosimy jeszcze wysokie koszty uruchomienia kontraktów, ale w przyszłości pole do poprawy marż będzie istotne” – powiedział Piotr Jeleński. Najwyższe przychody w pierwszym półroczu wypracowano w Rumunii (17,8 mln €), druga była Serbia (16,6 mln €), trzecia Chorwacja (12,6 mln €).

LPP – jak wynika ze wstępnych szacunków spółki zysk netto w drugim kwartale 2017 wyniósł 173 mln zł, powyżej oczekiwanego przez rynek wyniku 156,4 mln zł. Wzrost przychodów ze sprzedaży w drugim kwartale wyniósł 13% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Pełny raport za pierwsze półrocze 2017 roku będzie opublikowany 30 sierpnia. 6 września LPP otworzy pierwszy salon Reserved w Londynie przy Oxford Street, jednocześnie rozpoczynając etap ekspansji na kraje Europy Zachodniej. Obecnie produkcja LPP sprzedawana jest w 19 krajach Europy i Azji oraz na Bliskim Wschodzie.

Waleria Siemieńczuk

Be the first to comment on "Najważniejsze informacje o spółkch"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed