Najważniejsze informacje o spółkach

PKN Orlen – PKN Orlen uruchomi w zakładzie produkcyjnym w Płocku nowoczesny system monitorowania i kontrolowania szczelności instalacji przemysłowych, który jest oparty na technologii LDAR (Leak Detection And Repair – wykryj nieszczelność i napraw). Technologia jest opracowana przez Agencję Ochrony Środowiska USA i wpisuje się w prawodawstwo Komisji Europejskiej. Na pierwszym etapie jest zaplanowane zastosowanie w całym obszarze rafineryjnym, na drugim – w obszarze petrochemicznym. Wdrożenie systemu LDAR w PKN Orlen odbywało się w ciągu dwóch lat. System będzie wykorzystany głównie do monitoringu nieorganizowanej emisji lotnych związków organicznych, które występują w wielu branżach przemysłowych. Jednocześnie ma na celu zapobieganie ich powstawaniu, co ma pozytywny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa procesów produkcyjnych i zmniejszenie oddziaływania na lokalne środowisko.

Orbis – analitycy Trigon DM oceniają akcje hotelarskiej grupy Orbis jako niedowartościowane. W związku z tym rekomendują kupowanie papierów spółki, wyceniając je po 115, gdyż obecnie akcje spółki są wyceniane na poziomie 91 zł. Rekomendacja jest spowodowana faktem, że Polska ma wciąż bardzo niski wskaźnik nasycenia bazy hotelowej. Analitycy wskazują, że na 1 mln mieszkańców przypada 8 hoteli liczących powyżej 100 pokoi. Dla porównania na Węgrzech oraz w Czechach odpowiednio 15 i 17, a w Niemczech 22. Trigon prognozuje, że Orbis do końca 2020 r. poszerzy obecną bazę hotelową o 45 obiektów. Prognoza analityków Trigon DM zakłada, że skorygowany zysk netto Orbisu wyniesie 228 mln zł w tym roku i wzrośnie do 256 mln zł w 2018 roku, przy przychodach odpowiednio 1,45 mld zł i 1,48 mld zł.

PKO BP – PKO Bank Polski podjął uchwałę w sprawie warunków emisji euroobligacji w ramach programu EMTN, przy czym kwota emisji ma być nie wyższa niż 350 mln CHF i z terminem wykupu od 3 do 4 lat od dnia emisji. Przeprowadzenie emisji euroobligacji jest uzależnione od warunków rynkowych. Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na cele związane z ogólną działalnością biznesową banku. Bank będzie ubiegać się o dopuszczenie euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Zurychu, a jednocześnie będą one notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pekao S.A. – bank Pekao S.A. wprowadza nową aplikację mobilną dla swoich klientów – PeoPay, która umożliwia dokonywania transakcji za pomocą odcisku palca oraz dokonywanie płatności za zakupy internetowe bezpośrednio w telefonie (do 200 zł). Dotychczas biometria była wykorzystana jedynie w celu logowania się w aplikacjach. Jednocześnie aplikacja pozwala na płacenie za granicą w obcej walucie. Aplikacja staje się podobna do karty wielowalutowej, która automatycznie przełącza się pomiędzy rachunkami w złotych i czterech walutach: EUR, USD, GBP, CHF. Pozwala to uniknąć kosztownego przewalutowania. “Wykonaliśmy ogromną pracę, by stworzyć platformę, która da nam przyspieszenie w mobilności. Przelewy mobilne na telefon są na razie możliwe tylko pomiędzy klientami Pekao, ale pracujemy też nad tym” – powiedział Bartosz Zborowski, Dyrektor Biura Projektów Strategicznych. Według danych banku Pekao, na koniec II kw. 2017 r. liczba osób, które skorzystały z bankowości mobilnej we wszystkich kanałach dostępu wyniosła 1,68 mln.

PGNiG – jak poinformował wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Łukasz Kroplewski

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) planuje inwestować po ok. 100 mln zł rocznie w innowacje w celu zwiększenia poziomu wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce. Efektywna eksploatacja polskich zasobów pozwoli uniezależnić się od importu gazu z Rosji po 2022 r. “Wśród najważniejszych projektów badawczo-rozwojowych, które będziemy realizować w najbliższych latach, wymienię program INGA oraz ‘Geo-Metan’. Pierwszy z nich realizujemy wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz spółką Gaz-System. Jego celem jest wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze gazownictwa. Natomiast zadaniem projektu ‘Geo-Metan’ jest rozwój technologii pozwalających na wydobycie metanu z pokładów węgla” – poinformował wiceprezes ds. rozwoju Łukasz Kroplewski.

                                                                               

                                                                                       Waleria Siemieńczuk.

Be the first to comment on "Najważniejsze informacje o spółkach"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed