Najważniejsze informacje o spółkach w lutym

PGN-Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA to spółka, której notowania negatywnie wyróżniały się w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy. Po publikacji wstępnych wyników za IV kwartał 2018 r. w pierwszych minutach handlu 14 lutego akcje taniały ponad 7% przy wyjątkowo wysokich obrotach. Z raportu opublikowanego przez PGNiG wynika, iż zysk netto na poziomie skonsolidowanym za IV kwartał 2018 roku okazał się niższy o 70 mln zł w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniósł 390 mln zł. Jest to informacja jednoznacznie negatywna, biorąc pod uwagę konsensus rynkowy zysku netto na poziomie 920 mln zł. Skonsolidowana EBITDA również okazała się rozczarowaniem pomimo jej wzrostu o 30 mln zł do poziomu 1,35 mld zł. Oczekiwania analityków kształtowały się na poziomie 1,97 mld zł. Na wyniki w segmencie poszukiwań i wydobycia wpływ miały wolumen sprzedaży produktów oraz odpisy aktualizujące. PGNiG poinformowało o odpisie aktualizującym majątek trwały w wysokości 240 mln zł. Drożejąca ropa naftowa Brent oraz gaz na rynkach europejskich przyczyniły się do wzrostu kosztów związanych z pozyskiwaniem gazu, a w konsekwencji wynik EBITDA w segmencie obrót i magazynowanie wyniósł -330 mln zł w porównaniu do -250 mln zł analogicznego kwartału roku poprzedniego. W związku z podwyżką taryfy gazowej spółka oczekuje przynajmniej osiągnięcia progu rentowności na wyniku EBITDA w segmencie obrotu i magazynowania.  Skonsolidowane przychody grupy PGNiG wyniosły w czwartym kwartale 12,79 mld zł, co przekłada się na ponad 16% wzrostu r/r i jest zgodne z oczekiwaniami analityków. Ze wstępnych szacunków wynika natomiast, że marża netto okazała się znacznie niższa od konsensusu 7,3% i wyniosła jedynie 3%. Spółka poinformowała, iż zarówno wolumen sprzedaży gazu ziemnego, jak i wydobycie gazu ziemnego w czwartym kwartale 2018 r kształtowało się na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. Import gazu ziemnego wyniósł prawie 3 mld m sześc. gazu, wobec około 3,7 mld metrów sześciennych rok wcześniej. Spadek importu wynikał głównie z istotnie mniejszej ilości gazu sprowadzanego przede wszystkim z kierunków wschodnich. PGNiG będzie regularnie odbierał dostawy LNG z USA w związku z umową, jaką podpisała spółka z Cheniere Energy. Spółka odebrała w lutym 64 tys. ton skroplonego gazu w terminalu w Świnoujściu. PGNiG podkreśla, że pozostawienie przez URE stawki dystrybucyjnej na niezmienionym poziomie utrudnia prowadzenie inwestycji sieciowych.

IDA– Idea Bank poinformował o planie połączenia z Getin Noble Bank. Podpisany plan połączenia zakłada przeniesienie całego majątku Getin Noble Banku, który będzie brał udział w transakcji jako spółka przejmowana, na Idea Bank, który będzie pełnić rolę spółki przejmującej. Towarzyszyć temu będzie emisja nowych akcji Idea Banku, które zostaną przyznane akcjonariuszom GNB. Spowoduje to podwyższenie kapitału zakładowego IDA. Zapowiadane synergie kosztowe mają wynosić około 180 mln zł rokrocznie. Podany parytet wymiany, w ramach którego akcjonariusze GNB za 1 akcję banku otrzymają 0,1850 akcji Idea Banku oceniany jest przez analityków jako faworyzujący Getin. W konsekwencji, po opublikowaniu komunikatu o podpisaniu planu połączenia akcje Idea Banku taniały o ponad 4%, natomiast kurs GNB równoważony teoretycznym kursem otwarcia wzrastał o około 2,6%. Spółki podkreślają, że połączenie warunkowane jest uzyskaniem odpowiednich zgód, również Komisji Nadzoru Finansowego. Po połączeniu bank ma działać pod nazwą Getin Noble Bank z sumą bilansową o wysokości 80 mld zł, co da mu status siódmego największego banku w Polsce. W tym roku akcje Idea Banku dynamicznie rosną na wartości. Od początku roku kapitalizacja banku zwiększyła się o 90%. Paliwa do wzrostów dodała między innymi poprawka w projekcie ustawy frankowej, która zakłada wyłączenie z systemu konwersji banków znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Janusz Pięta

Be the first to comment on "Najważniejsze informacje o spółkach w lutym"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed