Najważniejsze informacje o spółkach w kwietniu 2018r.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁKACH

Play- spółka poinformowała, że przeznaczy 652 mln zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Daje to 2,57 zł na akcję. Dywidenda zostanie wypłacona 10 maja 2018 roku, a dzień, w którym nastąpi ustalenie do niej prawa przypadnie na 2 maja 2018 roku.  Akcje Play Communications na środowej sesji mocno traciły (-1,91%), a pod koniec dnia za akcję płacono 31,88 zł. Przy tym kursie akcji i kwocie dywidendy stopa dywidendy wynosi 8,06%. Spółka poinformowała, że w związku z zaksięgowaniem dywidendy od spółki P4 sp. z o.o. za 2017 rok w pierwszym kwartale 2018 roku dywidenda Play Communications wypłacona zostanie w formie dywidendy okresowej. W ramach dalszych planów dywidendowych spółka zamierza podzielić się z akcjonariuszami  skonsolidowanymi wolnymi przepływami pieniężnymi z uwzględnieniem płatności leasingowych do kapitałów własnych w wysokości 65-75%, Sama spółka na giełdzie radzi sobie nie najlepiej. Od debiutu jej wartość rynkowa zmniejszyła się o ponad 10%

BGŻ– Bank BGŻ BNP Paribas kupi podstawową działalność Raiffeisen Bank Polska od Raiffeisen Bank International AG. Transakcja będzie opiewać na 3,25 mld zł, a jej przewidywane zamknięcie nastąpi w IV kwartale 2018 roku. Bank poinformował, że fuzja operacyjna zaplanowana jest na 2019 rok. Na koniec 2017 roku podstawowa działalność Raiffeisen Bank Polska obejmowała portfel 19 mld zł kredytów brutto klientów oraz 34,4 mld zł depozytów. Cała transakcja będzie polegać na podziale Raiffeisen Bank Polska przez wydzielenie, a następnie przejęciu działalności podstawowej obejmującej bankowość korporacyjną, działalność detaliczną, bankowość prywatną oraz małych i średnich przedsiębiorstw przez Bank BGŻ BNP Paribas.  Z przejęcia wyłączone zostały działalności w zakresie walutowych kredytów hipotecznych, ekspozycja na farmy wiatrowe oraz inne wybrane ekspozycje bankowości korporacyjnej. Warunkiem zakończenia transakcji jest uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych i regulacyjnych.

Selvita– notowana na sWIG80 spółka poinformowała o otrzymaniu pozwolenia na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków. Całkowity koszt budowy centrum został oszacowany na 77 mln zł. Spółka podała w komunikacie, że zamierza rozpocząć realizację inwestycji niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na umowę oraz podpisaniu umowy z generalnym wykonawcą. Inwestycja zostanie sfinansowana w 45% ze środków pozyskanych z Ministerstwa Rozwoju w ramach dotacji. Centrum Badawczo-Rozwojowe jest fundamentem dla realizacji strategii rozwoju grupy na lata 2017-2021. Spółka w ciągu 10 lat zamierza przeznaczyć na działalność badawczo-rozwojową 390 mln zł. Selvita jest firmą zajmującą się badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie biotechnologii. Specjalizuje się w rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego. W 2014 roku przeniosła się na rynek główny GPW.

Kruk– firma poinformowała o nabyciu w pierwszym kwartale 2018 roku pakietów wierzytelności na kwotę 600 mln zł. Daje to spadek nominalnej wartości nabytych przez całą grupę wierzytelności aż o 84% w skali roku. Nakłady inwestycyjne wyniosły 125 mln zł i również okazały się niższe jednak o 41%. Piotr Krupa, prezes firmy Kruk zwraca jednak uwagę na pozyskanie, od początku roku, portfeli wierzytelności o wartości 1,3 mld zł, które to powiększą wartość inwestycji drugiego kwartału. W pierwszym kwartale b.r. inwestycje były mocno skoncentrowane w Polsce, aż 68% kwoty. Pozostała część pochodziła z Rumunii, Czech, Hiszpanii, Niemiec i Włoch. Spółka poinformowała również o 17% wzroście r/r  wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez grupę, która wyniosła w pierwszym kwartale 362 mln zł. Aktualnie notowana na warszawskiej giełdzie spółka jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce, a na czwartkowej sesji notuje ponad 3,5% wzrost.

Getback– akcje spółki tracą na czwartkowej sesji już prawie 8%. Jest to spowodowane negatywnymi komunikatami jakie od pewnego czasu dochodzą z rynku. Na walnym 28 marca akcjonariusze zdecydowali o emisji do 20 mln akcji. Od tego czasu walne zgromadzenia są systematycznie przerywane. Na kolejnym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy miano głosować o emisji do 50 mln akcji, jednakże postanowiono przerwać posiedzenie i przełożyć walne. Spółka w międzyczasie podała, że nie zostaną podpisane we wskazanym terminie umowy kredytowe z bankiem z siedzibą za granicą, umożliwiające finansowanie swojego funduszu do kwoty 300 mln zł. Dodatkowym impulsem do sprzedaży akcji był komunikat Getback o zbyciu akcji przez  OFE Nationale-Nederlanden, w wyniku, którego stan posiadania akcji Getback-a przez N-N spadł poniżej 5 proc. głosów na WZA.

Janusz Pięta

Be the first to comment on "Najważniejsze informacje o spółkach w kwietniu 2018r."

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed