Najważniejsze informacje o spółkach w grudniu 2018

TPE – Tauron Polska Energia poinformował o podpisaniu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowy, wraz z którą wyemituje obligacje hybrydowe o wartości nominalnej łącznie 750 milionów złotych. Ostatnia umowa subskrypcyjna na kwotę 350 milionów złotych jest podstawą do kolejnej emisji obligacji, co zwiększa łączną wartość pozyskanych środków w stosunku do wcześniej planowanej emisji w kwocie jedynie 400 milionów złotych. Środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone na modernizację i rozwój infrastruktury sieci elektroenergetycznej w latach 2018-2022. Nie jest to informacja nieoczekiwana przez rynek. Podpisanie dokumentacji finansowej odnośnie emisji było zapowiadane już wcześniej. Równocześnie spółka poinformowała, że emisja o wartości 740 milionów złotych jest drugą emisją, jaką Tauron pozyskał z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach planu Junckera. Poprzednia emisja miała miejsce w grudniu 2016 roku i opiewała na 190 mln euro nominału. Warto zaznaczyć, że plan Junckera to projekt wspólnie przez Komisję Europejską i EBI. Zakłada on finansowanie projektów inwestycyjnych, przede wszystkim w infrastrukturę oraz sektor badań i rozwoju, co ma na celu rozwój gospodarczy Unii Europejskiej.  Tauron podkreśla zalety emisji właśnie obligacji hybrydowych. Ten rodzaj finansowania znajduje się pomiędzy typowym podziałem na finansowanie dłużne i udziałowe.  Dotychczasowi posiadacze akcji nie doświadczają negatywnych konsekwencji związanych z rozwodnieniem udziałów, natomiast emitent uzyskuje korzyści w postaci tarczy podatkowej oraz wskaźnik zadłużenie netto/EBITDA, tak ważny w kontekście ewentualnego rozszerzenia finansowania dłużnego, nie ulega zwiększeniu. Tauron poprzez emisje obligacji podporządkowanych o dłuższym terminie zapadalności w lepszy sposób jest w stanie dopasować źródła finansowania do długoterminowych inwestycji. W ostatnim czasie Tauron radził sobie gorzej na warszawskim parkiecie głównie w związku z wypowiedziami ministra energii odnośnie do planów finansowania przez spółki energetyczne wzrostów cen energii. Jednak sytuacja jest na tyle dynamiczna, a wypowiedzi polityków partii rządzącej i ich nominatów w urzędach regulujących rynek energetyczny wzajemnie wykluczające, co objawia się znacząco podwyższoną zmiennością cen akcji.

PZU – Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. poinformował, że PZU Zdrowie uruchomiło nową placówkę medyczną w Warszawie, co wpisuje się w strategię spółki określoną jako Nowe PZU. Strategia zakłada rozwój infrastruktury ochrony zdrowia oraz zwiększenie jakości i przede wszystkim dostępności usług medycznych dla pacjentów posiadających ubezpieczenia zdrowotne wykupione w PZU. W ramach nowej strategii spółka kooperuje z ponad 2000 placówek partnerskich oraz rozbudowuje własną sieć placówek medycznych. PZU Zdrowie, czyli spółka zaliczająca się do grupy PZU odnotowała 404 mln zł przychodów w pierwszych trzech kwartałach 2018 roku, co jest wzrostem o około 20 procent w stosunku do roku ubiegłego. Ponadto PZU poinformowało o objęciu ubezpieczeniem 3 tysięcy pasażerów linii lotniczych LOT. Oferta, która obowiązuje od 14 listopada zakłada zwrot kosztów biletu lotniczego, pokrycie wydatków medycznych w nagłych przypadkach, ochronę bagażu. Zajmując się Powszechnym Zakładem Ubezpieczeniowym należy wspomnieć o rażącym i konsekwentnym, jak może się wydawać, naruszaniu przepisów zawartych w art. 14 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W ostatnim czasie na spółkę została nałożona kara pieniężna w wysokości 900 tysięcy złotych przez KNF za złamanie właśnie tego artykułu. W przeciągu ostatnich lat PZU zostało wielokrotnie ukarane za naruszanie tego przepisu, podobnie zresztą jak inne podmioty rynku ubezpieczeniowego. Można odnieść wrażenie, że spółka wpisała sobie w strategie opóźnianie wypłat ubezpieczeń i kwestionowanie nawet oczywistych roszczeń klientów z myślą, że zarzucą oni dochodzenie swoich praw, co jest postawą nie do zaakceptowania. Spółka radzi sobie na parkiecie w połowie grudnia bardzo dobrze. Wartość akcji osiągnęła poziom 44 zł, co przekłada się na wzrost ich ceny o około 30 procent od dołka z tego roku, czyli przełomu maja i czerwca.

Janusz Pięta

 

Be the first to comment on "Najważniejsze informacje o spółkach w grudniu 2018"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed