Najważniejsze inf. o spółkach

CD Projekt – akcje CD Projektu są w centrum uwagi na GPW w ciągu ostatnich kilku dni ze względu na długofalowy trend wzrostowy notowań, które w ciągu czterech sesji wzrosły już o ponad 1/4 i ustanowiły szczyt na 106,60 zł. Do kupna akcji zachęciła publikacja wyjątkowo dobrych wyników za I półrocze, rekomendacja «kupuj» od analityków Erste oraz podniesiona cena docelowa do 121,50 zł z 73,10 zł poprzednio. W I półroczu 2017 r.  przychody CD Projektu wyniosły prawie 255 mln zł, a zysk netto ponad 118 mln zł. Do wzrostu wyników grupy przyczyniła się przede wszystkim sprzedaż gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon” i jej dodatków. Wiele wskazuje na to, że CD Projekt może wejść do WIG20. «Zakładając niewielkie zmiany cen, CD Projekt jest na drodze do zastąpienia Asseco w WIG20. W tym momencie nie widzimy wielkich szans na inne zmiany w portfelu blue chips»— napisał Michał Sopiel, analityk DM BZ WBK w raporcie. Spółka CD Projekt powstała w drodze przejęcia i zmiany nazwy giełdowego Optimusa oraz działa w branży elektronicznej rozrywki – gier wideo.

 

ZUS – w postępowaniu organizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na “Świadczenie usług wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS» wśród złożonych przez Comarch, Asseco i Atos najkorzystniejszą cenowo ofertą została oferta Comarch – 242 mln zł. Na drugim miejscu znajduje się oferta obecnego wykonawcy Asseco – 374 mln zł (umowa mija 10 października 2017 r.), a następnie konsorcjum Atos za 430,6 mln zł. Budżet zamówienia określono na 374 mln zł. Po złożeniu ofert ZUS musi dokonać oceny ofert. Po tej decyzji prowadzone będą testy techniczne, a po podpisaniu umowy okres przejściowy, w  którym nowa firma będzie przejmowała odpowiedzialność za kolejne elementy systemu.

 

PKO BP – PKO Bank Polski wygrał przetarg na przygotowanie i obsługę systemu cash pool na potrzeby Orlenu. Spółki podpisały umowę na prowadzenie systemu cash pool, którego nadrzędnym celem jest centralizacja płynności finansowej w międzynarodowej grupie Orlen. PKO BP zapewni centralizację środków spółek z Polski, Niemiec, Czech, Litwy, Łotwy, Estonii i Szwecji. System cash pool będzie obejmował bieżącą konsolidację dodatnich i ujemnych sald w głównych walutach wykorzystywanych przez grupę Orlen. Cashpooling wielowalutowy pozwala na zarządzanie środkami zgromadzonymi na rachunkach prowadzonych w różnych walutach i jest innowacyjnym rozwiązaniem stosowanym w Polsce po raz pierwszy. Umowa pomiędzy PKO BP a Orlenem odgrywa ważną rolę w kształtowaniu pozycji lidera PKO BP w zakresie usług bankowych dla dużych grup kapitałowych. Na początku tego roku bank już podpisał umowę z PGNiG i jest odpowiedzialny za obsługę wszystkich płatności kierowanych do części PGNiG odpowiadającej za obrót detaliczny.

 

Vistula – zgodnie z podanym komunikatem Vistula przejmie spółkę Bytom. Plan połączenia został już podpisany: «Połączenie spółek Bytom oraz Vistula zostanie przeprowadzone w trybie połączenia przez przejęcie, t.j. połączenie zostanie dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej». Plan określa tak zwany parytet wymiany akcji. “Akcje spółki przejmowanej będą wymieniane na nowo emitowane akcje spółki przejmującej serii O według stosunku: 1:0,82” – podano w planie. To oznacza, że za jedną akcję Bytom zostanie przyznane 0,82 akcji Vistula. Połączenie spółek ma przynieść korzyści obu stronom, takie jak: lepsze zarządzanie kadrą i koordynacja polityki marketingowej, optymalizacja kosztów pozyskiwania towarów oraz minimalizacja kosztów ogólnych.

 

Ergis – jak podano w komunikacie, rada nadzorcza spółki upoważniła zarząd do zawarcia umowy o współpracy ze spółką Saule, której celem jest rozwój produkcji ultrabarierowych folii z PET (UHB-PET) do zastosowań w giętkich elementach elektronicznych. Całkowity koszt projektu szacowany jest na ok. 100 mln zł, wydatkowanych w latach 2020-2025. Dla Ergisu celem współpracy jest uruchomienie produkcji unikatowych odmian folii UHB-PET, które mogłyby być komercjalizowane na wycenianym na 500-700 mln euro rynku na tego typu produkty. Umowa między Ergisem a Saule będzie przewidywać współpracę w zakresie prowadzenia prac badawczo rozwojowych, wyleasingowanie od Ergisu lub spółek zależnych urządzeń niezbędnych do prac badawczo-rozwojowych oraz udzielenie Ergisowi ograniczonej licencji na produkcję i sprzedaż produktów UHB-PET.

 

About the Author

admin
Redaktor naczelny Monitoringu Makroekonomicznego będący jednocześnie administratorem strony internetowej.

Be the first to comment on "Najważniejsze inf. o spółkach"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed