Wrześniowe wydanie Monitoringu Makroekonomicznego

Od ostatniego przedwakacyjnego wydania Monitoringu Makroekonomicznego, w Polsce rozpoczął się cykl luzowania polityki monetarnej. Przesłanką do tego była postępująca dezinflacja w Polsce lecz czy jej tempo zostanie podtrzymane w przyszłym roku to się dopiero okaże. Za oceanem co prawda obniżka stóp nie nastąpiło jednakże Fed zdecydował się na brak zmian stopy procentowej na wrześniowym posiedzeniu, więc może oznaczać to powolny koniec okresu restrykcyjnej polityki pieniężnej na świecie.

Z tego numeru dowiecie się również o:

  • Stanie polskiej gospodarki
  • Polskim i globalnym rynku finansowym
  • Problematyce regionów kurczących się

Zapraszamy do lektury!

Juliusz Śmidowski

Partnerem Monitoringu Makroekonomicznego jest Portu. Portu to największa platforma inwestycyjna w Europie Środkowej, która funkcjonuje w ramach prominentnej grupy finansowej WOOD & Company. Platforma oferuje szeroki zakres usług inwestycyjnych, w tym niskokosztowe usługi pasywnego robo-doradztwa inwestycyjnego. Portu oferuje w ten sposób każdemu nowoczesny, cyfrowy, automatyczny i efektywny sposób inwestowania, dostarczając ogółowi społeczeństwa usługi, które wcześniej były dostępne tylko dla zamożnych. Portu posiada obecnie ponad 198 000 użytkowników i zarządza środkami o wartości ponad 770 milionów euro. Nazwa Portu wywodzi się od angielskiego wyrażenia „portfolio for you”.

Be the first to comment on "Wrześniowe wydanie Monitoringu Makroekonomicznego"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed