Styczniowe wydanie Monitoringu Makroekonomicznego

Po udanym naborze do redakcji w listopadzie, publikujemy pierwszy numer Monitoringu Makroekonomicznego w nowym składzie osobowym, w nowej oprawie graficznej i w nowym roku 2022.

Tematem numeru jest hiperinflacja w Republice Weimarskiej. W tekście autorstwa Juliusza Śmidowskiego opisane zostały najważniejsze przyczyny i skutki gwałtownego wzrostu cen w Niemczech po I wojnie światowej.

Z kolei w tekście “Paradygmat postwzrostu” Artura Veryho przedstawiona została koncepcja ciągłego wzrostu gospodarczego, argumenty za nią przemawiające i jej krytyka.

W pozostałych artykułach tradycyjnie opisane zostały najważniejsze wskaźniki polskiej gospodarki i najciekawsze doniesienia giełdowe.

Dziękuję redakcji za włożoną pracę (i za cierpliwość) i w jej imieniu życzę miłego czytania!

Patryk Czechowski

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed