Majowe wydanie Monitoringu Makroekonomicznego

Od ostatniego wydania Monitoringu Makroekonomicznego gospodarka zarówno światowa jak i polska dalej podlega zmianom. Fed chwilowo wstrzymał podwyżki, obserwując jaki wpływ wywołały dotychczasowe niemniej jest to już być może pewien znak zbliżającego się końca cyklu podwyżek na świecie. W Polsce sytuacja gospodarcza ponownie prezentuje się w dwojaki sposób. Rynek pracy jest dalej silny jednakże, sprzedaż detaliczna oraz PKB wskazują na osłabienie. Ponownie w Monitoringu ukazuje się tekst naszego partnera Portu, dotyczący globalnych rynków finansowych.

Z tego numeru dowiecie się również o:

  • Stanie polskiej gospodarki w różnych obszarach
  • Polskim i globalnym rynku finansowym
  • Uwagach przy prognozowaniu przyszłości Białorusi

Zapraszamy do lektury!

Juliusz Śmidowski

Partnerem Monitoringu Makroekonomicznego jest Portu. Portu to największa platforma inwestycyjna w Europie Środkowej, która funkcjonuje w ramach prominentnej grupy finansowej WOOD & Company. Platforma oferuje szeroki zakres usług inwestycyjnych, w tym niskokosztowe usługi pasywnego robo-doradztwa inwestycyjnego. Portu oferuje w ten sposób każdemu nowoczesny, cyfrowy, automatyczny i efektywny sposób inwestowania, dostarczając ogółowi społeczeństwa usługi, które wcześniej były dostępne tylko dla zamożnych. Portu posiada obecnie ponad 198 000 użytkowników i zarządza środkami o wartości ponad 770 milionów euro. Nazwa Portu wywodzi się od angielskiego wyrażenia „portfolio for you”.

Be the first to comment on "Majowe wydanie Monitoringu Makroekonomicznego"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed