Inflacja – październik 2017

We wrześniu 2017 r. ceny towarów i usług były przeciętnie o 2,2% wyższe niż przed rokiem (co jest zgodne z oczekiwaniami rynku)  oraz o 0,4% wyższe niż miesiąc wcześniej – tak wynika z raportu GUS opublikowanego 12 października.

Główna siła napędowa inflacji pochodziła ze wzrostu cen żywności, która w porównaniu z poprzednim miesiącem podrożała średnio o 0,5%. W stosunku do września ubiegłego roku natomiast ceny żywności były wyższe średnio o 5,3% (dla porównania miesiąc wcześniej, w sierpniu 2017 r., dynamika cen żywności wynosiła 4,6% r/r) – tempo wzrostu było w tym przypadku najwyższe od pięciu lat.

Szczególną „zasługę” w tym względzie miało masło (droższe przeciętnie o 6,9% niż w poprzednim miesiącu), którego silny wzrost cen obserwowano od pewnego czasu (jego ceny we wrześniu były wyższe aż o 48,1% r/r, w porównaniu do 42,9% r/r w sierpniu). Branżowe prognozy wskazują jednak na możliwość wystąpienia spadku cen masła już na przełomie października i listopada.

Znaczny wzrost cen dotyczył także owoców (9,8% r/r we wrześniu w porównaniu do 7,1% r/r w sierpniu) z powodu względnie niewielkich tegorocznych zbiorów. W kolejnych miesiącach można się zatem spodziewać, że ten wzrostowy trend utrzyma się.

Ceny odzieży i obuwia były we wrześniu 2017 średnio o 4,6% niższe niż przed rokiem, za to w stosunku do sierpnia 2017 wzrosły o 2,1%, co wynikało z pojawienia się na rynku kolekcji jesienno-zimowych i dość gwałtownych zmian pogody.

Ceny transportu były wyższe zarówno w stosunku do poprzedniego roku (o 1,6%), jak i ubiegłego miesiąca (o 1%), a decydującą rolę odegrały tutaj wzrosty cen paliw, które w porównaniu do poprzedniego roku podrożały o 3,6%, a w stosunku do ubiegłego miesiąca – o 3,5% (w tym gaz aż o 11%).

Inflacja CPI już od początku roku znajduje się więc powyżej minimalnego docelowego progu określonego w ramach celu inflacyjnego NBP (jest on równy 2,5%, a wliczając dopuszczalne odchylenia inflacja powinna pozostawać w przedziale od 1,5% do 3,5%), jednak – jak dotąd – wzrost cen nie jest na tyle gwałtowny, aby mógł skłonić Radę Polityki Pieniężnej do podniesienia stóp, które planowane jest mniej więcej pod koniec przyszłego roku.

Be the first to comment on "Inflacja – październik 2017"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed