Inflacja

W grudniu wzrost cen mierzony wskaźnikiem CPI wyniósł 1,1% r/r i kontynuował trend jego obniżania się w ostatnich miesiącach. Z kolei miesiąc do miesiąca poziom cen nie uległ zmianie. Inflacja po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła 1,0% r/r, zaś po wyłączeniu cen żywności i energii 0,6% r/r. Z kolei według zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych HICP ceny w Polsce w grudniu poszły w górę o 0,9% r/r przy 1,6% w całej UE.

Trend spadkowy utrzymał się także w styczniu, w którym inflacja CPI wyniosła 0,9% r/r i 0,1% m/m. Dotychczasowe dane dotyczące pierwszego miesiąca roku zwyczajowo mają jednak charakter wstępny, ponieważ zostały sporządzone w oparciu o system wag w koszyku inflacyjnym dotyczący struktury wydatków z 2017 roku i zostaną zaktualizowane w marcu. Ewentualne korekty w ostatnich latach były jednak ujemne, co pozwala oczekiwać najniższego odczytu wskaźnika od grudnia 2016 roku.

Przyczyn ostatnich wyników inflacji CPI należy doszukiwać się w  spadku cen ropy naftowej, który miał przełożenie na dynamikę cen paliw na rynku detalicznym oraz w wciąż ograniczonej dynamice cen żywności. W wyniku ograniczonych informacji podanych przez GUS niemożliwa jest na ten moment precyzyjna dekompozycja styczniowych danych, jednakże na podstawie dynamiki cen z kategorii „Mieszkanie”, która obniżyła się w styczniu z 1,9% do 0,6% r/r, można spodziewać się, że ceny energii dla odbiorców końcowych spadły w wyniku obniżenia akcyzy na prąd oraz opłaty przejściowej i z tego samego powodu jak i dzięki wprowadzonym przez rząd rekompensatom, nie wpłyną na wzrost CPI w całym 2019 roku.

W najbliższych miesiącach najprawdopodobniejszym scenariuszem wydaje się stopniowy wzrost inflacji powyżej 1,5%, zgodnie z przewidywaniami zarówno NBP jak i rynku, pozostanie ona jednak wciąż zdecydowanie poniżej BCI, co w obecnej sytuacji implikuje brak dodatkowych bodźców od strony polityki monetarnej. Poziom wskaźnika CPI może podwyższać rosnąca szczególnie w wyniku niskich baz odniesień z poprzedniego roku dynamika cen żywności oraz powtórny wzrost cen ropy naftowej. Istotne znaczenie będzie mieć także spodziewany wzrost inflacji bazowej. Jego skala będzie zależeć jednak od panujących warunków makroekonomicznych, w tym siły spowolnienia tempa wzrostu PKB oraz kształtowania się presji inflacyjnej, która aktualnie pozostaje umiarkowana (WPI obniżył się o 0,2 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca). Słabnący popyt zewnętrzny może ograniczać presję płacową i w konsekwencji konsumpcję prywatną, co powoduje ryzyko utrzymania się inflacji na niskim poziomie.

Juliusz Juzaszek

Be the first to comment on "Inflacja"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed