Fiskalne podsumowanie roku

Budżet państwa zanotował na koniec 2020 r. deficyt w wysokości 85,0 mld. Stanowi to 77,7 proc. poziomu określonego w ustawie budżetowej, do czego przyczyniły się lepsze niż oczekiwane wpływy podatkowe, głównie z VAT (o 14,6 mld zł), akcyzy (o 3,4 mld zł) oraz CIT (o 2,8 mld zł). Szacunkowe dochody budżetu państwa z tytułu pobierania najistotniejszych podatków okazały się również wyższe w porównaniu z 2019 r. Wyjątek stanowią jedynie PIT (o 1,3 mld zł, tj. ok 2.5 proc.), podatek akcyzowy oraz podatek od gier (o 0.6 mld zł, tj. ok 0,8 proc.

Dochody budżetu państwa w 2020 r. wyniosły 419,8 mld zł (105,3 proc. planu) i były wyższe o 19,3 mld zł (4,8 proc.) niż w 2019 r. Natomiast wydatki wyniosły 504,9 mld zł (99,4 proc. planu) i przewyższały zeszłoroczne o 90,6 mld zł (21,9 proc). Z kolei straty dla finansów publicznych z tytułu gotówkowej szarej strefy szacowane są na 38,4 – 48,8 mld zł (1,82 proc. – 2,31 proc. PKB w 2018 r.)

Ubiegłoroczny deficyt był rekordowy i prześcignął poprzedniego rekordzistę, jakim był rok 2016 z wynikiem 46,16 mld zł. Również poprzedni rok potwierdził zwyczajową regułę osiągania w ostatnim miesiącu najbardziej ujemnego salda. W grudniu deficyt wyniósł aż 71 mld zł, a zatem więcej niż łączny deficyt z trzech poprzednich lat.

W celu pełniejszego odzwierciedlenia kondycji finansów Polski należy jednak sięgnąć po miarę deficytu całego sektora finansów publicznych liczoną według metodologii UE, która bierze pod uwagę saldo instytucji rządowych i samorządowych. Jest to tym istotniejsze, że nie wlicza się działań antykryzysowych, które wzięły na siebie takie instytucje jak Polski Fundusz Rozwoju lub Bank Gospodarstwa Krajowego. Uwzględniwszy zatem cały sektor publiczny zgodnie ze standardami unijnymi, deficyt mógł wynieść w ubiegłym roku ponad 200 mld zł, czyli ok. 9-10 proc. PKB.


Krzysztof Ryłow

Be the first to comment on "Fiskalne podsumowanie roku"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed