Dobra sytuacja na rynku pracy

Niskie bezrobocie

W styczniu 2020 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,5% wobec 5,2% w miesiącu poprzednim, co stanowiło wzrost o 0,3%. Wobec analogicznego okresu w roku poprzednim, w którym stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 6,1%, wartość ta spadła o 0,6%.

Mimo wzrostu stopy bezrobocia rejestrowanego, zwiększyło się również zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. W styczniu 2020 roku wynosiło ono 6440,9 tys., co w porównaniu z wartością z miesiąca poprzedniego stanowiło wzrost o 44,9 tys. W zestawieniu ze styczniem roku ubiegłego, zatrudnienie wzrosło o 1,1% rok do roku, o 72,5 tys. w wartościach bezwzględnych.

Więcej bezrobotnych

Zauważalnie zwiększyła się liczba bezrobotnych. W analizowanym okresie bez pracy pozostawało 922,2 tys. aktywnych zawodowo, co stanowi wzrost o ponad 55,8 tys. wobec 866,4 tys. bezrobotnych w grudniu 2019 roku. Tak istotny wzrost, kształtujący się na poziomie 6,4%, najprawdopodobniej wynika ze skokowej podwyżki minimalnego wynagrodzenia – na rynku pracy pojawiło się wielu uprzednio nieaktywnych zawodowo, zainteresowanych wyższą stawką, na którą jednak wielu przedsiębiorców nie jest sobie w stanie pozwolić – w związku z czym notujemy znacznie bardziej wyraźny absolutny wzrost liczby bezrobotnych, niż stopy bezrobocia. Liczba bezrobotnych jest jednak znacznie niższa niż w ekwiwalentnym okresie poprzedniego roku, wobec którego spadła o ponad 100 tys., z poziomu 1023,1 tys. pozostających bez pracy, co jest wskaźnikiem niemal bliźniaczym w stosunku do poprzedniego wydania Monitoringu Makroekonomicznego.

W styczniu zaobserwowaliśmy standardowy i przewidywalny, znaczny spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, z poziomu 5604,25 zł w grudniu, do 5282,80 zł, co stanowi względną negatywną zmianę o 5,7%. Spadek ten nie jest oczywiście powodem do zmartwień, ponieważ, jak co roku, wiąże się z wypłatą premii i bonusów, a siła nabywcza wynagrodzenia Polaków w długim okresie nie przestaje wzrastać, czego dowodem jest wzrost o 7,1% w stosunku do poprzedniego stycznia, z poziomu 4931,80 zł. Pozostaje zadać sobie pytanie, czy galopująca inflacja nie urośnie do takiego poziomu, który wyhamuje realny wzrost wynagrodzeń.

Niskie bezrobocie wg BAEL

Powodem do radości jest awans Polski w rankingu Eurostatu. Według styczniowego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce była drugą najniższą w Unii Europejskiej (awans z 3. pozycji). Wysokość tego wskaźnika w styczniu br. na poziomie 2,9% stawiała polską gospodarkę jedynie za czeską i spadła o 0,4% w stosunku do grudnia (kiedy zajmowała 4. Pozycję), oraz o 0,8% w zestawieniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Kondycja polskiego rynku pracy pozostaje bardzo dobra, aczkolwiek uwagę należy zwrócić przede wszystkim na gwałtowny wzrost liczby bezrobotnych, który jest oczywistym efektem skokowego wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

Szymon Gawlik

Be the first to comment on "Dobra sytuacja na rynku pracy"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed