Chiny – raport

Dane makroekonomiczne: PKB oraz bilans handlu zagranicznego

Chiński PKB zwiększył się w pierwszych trzech miesiącach roku o 6,9% r/r, o 0,1 pkt proc. więcej niż oczekiwali ekonomiści. Gospodarka Chin wzrosła w pierwszym kwartale najszybciej od półtora roku – wynika z danych chińskiego urzędu statystycznego. Wzrost był napędzany przede wszystkim kredytem finansującym wydatki na infrastrukturę oraz nieruchomości. Sektor usług rósł w tempie 7,7% i odpowiada już za ponad połowę chińskiego PKB. Wzrost w sektorze przemysłowym wyniósł 6,4%, a w rolniczym 3%. Dynamicznie rosły inwestycje na rynku nieruchomości (9,1%), który odpowiada już za jedną czwartą chińskiej gospodarki. Wysoki wzrost odnotowano również w wydatkach  na infrastrukturę (23,5%) i wydatkach rządowych (21%). Komunistyczna Partia Chin oczekuje w tym roku wzrostu o 6,5% r/r.

Ponadto w kwietniu Chiny odnotowały 38,05 mld USD nadwyżki w handlu zagranicznym. Eksport w ujęciu dolarowym wzrósł o 8% r/r, a import o 11,9% r/r. Dane o dynamice zawiodły jednak analityków, którzy spodziewali się szybszych wzrostów – o odpowiednio 10,4%. i 18%. Eksport i import rosły także wyraźnie wolniej niż przed miesiącem.

Zahamowanie odpływu rezerw

W poprzednim numerze „Monitoringu” pisałem o działaniach Ludowego Banku Chin dążących do zahamowania odpływu rezerw walutowych. Działania Banku przynoszą sukces, co wraz z nieznacznym osłabieniem dolara w stosunku do juana, spowodowało przekroczenie przez rezerwy psychologicznej bariery 3 bln $ i osiągnięcie poziomu 3,03 bln $.Tak wysoki wzrost wartości rezerw w kwietniu oznacza, że w pierwszych czterech miesiącach br. chińskie rezerwy zwiększyły się o 19 mld $. Poprzednie dwa lata upłynęły pod znakiem spadku wartości rezerw Państwa Środka – w 2016 r. zmniejszyły się one o 319,85 mld $, a rok wcześniej o 512,66 mld $. W szczytowym okresie (tj. w czerwcu 2014 roku) Chiny miały 3,99 bln $ rezerw.

Eliminacja ubóstwa jednym z priorytetów Pekinu

Takie hasło zostało ujęte w XIII Planie Pięcioletnim. Przewiduje on wydobywanie z nędzy 10 mln osób rocznie do 2020 roku, kiedy to skrajne ubóstwo w Chinach powinno zniknąć. Wraz z eliminacją skrajnego ubóstwa w Państwie Środka rosną jednak gigantyczne nierówności w rozkładzie dobrobytu.

Agencja prasowa Xinhua poinformowała, że w minionym roku wyciągnięto z biedy 12,4 mln Chińczyków. Jeszcze na początku lat 80. XX wieku szacowano, iż poniżej międzynarodowej linii ubóstwa wyliczanej według parytetu siły nabywczej żyło ponad 88% obywateli kraju. Do 2013 roku udział Chińczyków żyjących poniżej granicy ubóstwa zmalał do poziomu 1,85%.

Przy okazji warto jednak zauważyć, że Chiny są krajem charakteryzującym się jednym z najwyższych na świecie poziomów nierównomiernego rozkładu dochodów. Przyjmuje się, iż wartość współczynnika Giniego przekraczająca 0,4 stanowi powód do niepokoju o nierówności w kraju. Ostatnia dostępna wartość tego indeksu dla Chin, wyliczona przez Bank Światowy, pochodzi z 2012 roku i wynosi 0,49.

About the Author

admin
Redaktor naczelny Monitoringu Makroekonomicznego będący jednocześnie administratorem strony internetowej.

Be the first to comment on "Chiny – raport"

Leave a Reply

    Visit Us On FacebookCheck Our Feed