Sprzedaż detaliczna

Niepokojące dane sprzedaży detalicznej

Z najnowszych danych GUS wynika, że w styczniu 2021 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych była o 6,0% niższa niż w analogicznym miesiącu 2020 r. Jest to wynik nieco gorszy, niż ten prognozowany przez analityków, którzy przewidywali spadek o 4,5%. W porównaniu z grudniem ubiegłego roku sprzedaż detaliczna spadła o 24,9%, lecz po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym spadek wyniósł 1,4% – taka różnica spowodowana jest faktem, że w styczniu konsumenci „zaciskają pasa” po grudniu…

Czytaj dalej

Sprzedaż detaliczna

Zgodnie z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w listopadzie 2020 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych spadła o 5,3% w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedzającego. Dokładnie w takim samym stopniu sprzedaż detaliczna zmniejszyła się względem października bieżącego roku. Jest to spadek mniejszy, niż przewidywano – konsensus rynkowy zakładał zmniejszenie się sprzedaży detalicznej o 7,4% r/r. GUS poinformował także, że w okresie styczeń-listopad 2020 sprzedaż zmalała o 3,1% r/r. Grupą produktów, w obrębie której w…


Sprzedaż detaliczna in plus

Źródło: Twitter @GUS_STAT  Według danych Głównego Urzędu statystycznego sprzedaż w ujęciu nominalnym sprzedaż detaliczna jest o 1,8% niższa niż w sierpniu a zarazem wyższa o 2,5%  niż w tym samym okresie rok temu. Wyniki września są minimalnie lepsze niż zakładali ekonomiści. Jednym z czynników tej poprawy mogła być  stopniowa normalizacja oraz zmniejszenie obostrzeń związanych z pandemią, widoczna jest zwiększona sprzedaż szczególnie jeśli chodzi o dobra trwałe, aczkolwiek można było zaobserwować, również wzmożony ruch w zakresie…


No Image

Słabnąca sprzedaż detaliczna

Jak donoszą eksperci z Głównego Urzędu Statystycznego sprzedaż detaliczna słabnie. Jeszcze w styczniu 2020 roku wzrosła o 3,4 proc., natomiast w ujęciu miesięcznym spadła o 20,6 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 5,7 proc. według wskaźników inflacji. Oznacza to, że konsumpcja prywatna, na której opiera się obecnie polska gospodarka słabnie.  “W styczniu sprzedaż detaliczna zanotowała wyraźne spowolnienie wzrostu – w szczególności w zakresie dóbr trwałych, które notują najniższą dynamikę od…


Sprzedaż detaliczna

Według informacji zaprezentowanych przez GUS, dynamika sprzedaży detalicznej w cenach sta­łych w ujęciu rocznym w sierpniu wyniosła 4,4%, również w przedstawieniu miesięcznym nastąpił wzrost sprzedaży o 0,1%. Na wzrost w ujęciu rocznym złożył się podniesio­ny wynik we wszystkich grupach przedsiębiorstw wyszczególnionych w statystykach podawanych przez GUS poza grupą „pozostałe”, gdzie doszło do spadku o 0,9 p.p. Największą dynamikę moż­na było zaobserwować w sektorach mebli, RTV i AGD (11,6%), pozostałej sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach i…


No Image

Spredaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna w wrześniu wyrażona w cenach stałych wzrosła o 7,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016, a miesiąc do miesiąca spadła o 0,9%. W cenach stałych r/r jest to najwyższy wzrost od sześciu miesięcy. W przypadku spadku pomiędzy miesiącami można zaobserwować efekt kalendarzowy, spowodowany różnicą w liczbie dni w miesiącu. Wzrost dynamiki w ujęciu rocznym odnotowano w każdej kategorii, z czego najsilniej na ogólny wzrost sprzedaży detalicznej wpłynęły wzrosty zanotowane w kategorii „tekstylia,…


Visit Us On FacebookCheck Our Feed