Rynek pracy

Rynek pracy – analiza wpływu Funduszu Odbudowy

Unia Europejska przyjęła wieloletni budżet z funduszem Odbudowy Rada Europejska przyjęła nowy budżet UE wraz z Funduszem Odbudowy 10-11 grudnia 2020 roku. Fundusz Odbudowy ma się składać z pożyczek (360 mld) i dotacji (390 mld) dla krajów UE. Ma o być odpowiedzią na kryzys spowodowany pandemią koronawirusa. Po raz pierwszy w historii Unia Europejska jako podmiot emituje obligacje i zaciąga wspólny dług. Spłacać go zamierza z dodatkowych podatków, na przykład od niepoddanych recyklingowych opakowań plastikowych,…

Czytaj dalej

Stabilna sytuacja na rynku pracy

Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2020 roku wyniosła 6,1%, utrzymując się na stałym poziomie od czterech miesięcy. W porównaniu z ubiegłym wrześniem można jednak zaobserwować znaczący wzrost o 1 punkt procentowy, z poziomu 5,1%. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z zeszłym rokiem ogółem spadło nieznacznie – o 1,2%, z poziomu 6,39 mln we wrześniu 2019 roku do 6,31 mln w roku bieżącym. Zgodnie z oczekiwaniami, część branż ucierpiała znacznie bardziej niż inne. Jedyną…


No Image

Dobra sytuacja na rynku pracy

Niskie bezrobocie W styczniu 2020 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,5% wobec 5,2% w miesiącu poprzednim, co stanowiło wzrost o 0,3%. Wobec analogicznego okresu w roku poprzednim, w którym stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 6,1%, wartość ta spadła o 0,6%. Mimo wzrostu stopy bezrobocia rejestrowanego, zwiększyło się również zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. W styczniu 2020 roku wynosiło ono 6440,9 tys., co w porównaniu z wartością z miesiąca poprzedniego stanowiło wzrost o 44,9 tys. W zestawieniu ze…


Rynek pracy

Dane o bezrobociu w Polsce w dalszym ciągu nie przestają zaskakiwać – jak podaje GUS, w sierpniu 2018 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,8% względem 7,0% w sierpniu ub. r. Tak niskiego bezrobocia w Polsce nie odnotowano od 28 lat. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędach Pracy na koniec sierpnia wyniosła 958,6 tys., natomiast w miesiącu wcześniejszym 961,8 tys., oznacza to więc spadek liczby bezrobotnych o 3,2 tys. i stopy bezrobocia o 0,1 p.p. względem…


Rynek pracy

Według danych GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła w marcu 2018 roku 6,6% wobec 6,8% w lutym, jest to również spadek o 1,4 pkt proc. względem marca ub. r. Wysokość marcowej stopy bezrobocia to wyrównanie wyniku ze stycznia 1991 roku, w międzyczasie była ona na podobnym poziomie jedynie w listopadzie i grudniu ub. r. (odpowiednio 6,5% oraz 6,6%). Do poziomu z końca 1990 r. brakuje już tylko 0,1 pkt proc. Nie została jeszcze podana…


Rynek pracy w marcu 2018 r.

Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie brutto w Polsce w lutym 2018 roku wyniosło 4599,72 zł brutto i oznacza to wzrost tego wskaźnika o 6,8% w ujęciu r/r oraz 0,2% względem stycznia br. Dynamika wzrostu wysokości przeciętnego wynagrodzenia w ujęciu r/r w lutym spadła jednak wobec 7,3% wzrostu w styczniu 2018 r. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach wyniosło w lutym 6197 tys. osób, co oznacza wzrost o 0,2% w ujęciu miesięcznym. Stopa bezrobocia podana przez GUS na koniec…


Rynek pracy

Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie brutto w styczniu 2018 roku wyniosło 4588,58 zł brutto i oznacza to wzrost o 7,3% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Identyczną dynamikę odnotowano w grudniu względem ostatniego miesiąca 2016 r. i były to trzecie najwyższe wartości odnotowane od jesieni 2008 r. Należy przy tym pamiętać, że w grudniu i styczniu w wielu branżach, takich jak m.in. górnictwo, wypłacane są premie. Ponadto, od stycznia 2018 r., obowiązuje nowa wysokość…


Rynek pracy

Według danych GUS w lipcu 2017 roku wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wyniósł 7,1%, czyli pozostał na poziomie stopy bezrobocia odnotowanej w poprzednim miesiącu. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, wskaźnik ten zmalał o 1,4 p.p. Liczba bezrobotnych osób w Polsce w lipcu 2017 wyniosła 1 141 tys., co oznacza spadek liczby bezrobotnych o 0,9% w porównaniu z poprzednim miesiącem. W przeciwieństwie do poprzednich miesięcy, nie odnotowano znaczącego spadku liczby osób bez pracy, a wskaźnik bezrobocia…


Rynek pracy

Według danych GUS w maju 2017 roku wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wyniósł 7,4%, czyli     o 1,6 p.p. mniej niż w maju roku ubiegłego. Natomiast w porównaniu do kwietnia 2017 roku stopa bezrobocia spadła o 0,1 p.p. W czerwcu odnotowano kolejny spadek wskaźnika, który osiągnął poziom 7,2%. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, stopa bezrobocia zmalała o 1,5 p.p. Liczba bezrobotnych osób w Polsce w maju 2017 wyniosła 1 200 tys., co oznacza spadek liczby bezrobotnych…


Rynek pracy – raport

Według danych GUS w kwietniu 2017 roku wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wyniósł 7,7%, czyli o 1,7 p.p. mniej niż w marcu roku ubiegłego. Natomiast w porównaniu do kwietnia 2017 roku stopa bezrobocia spadła o 0,4 p.p.   Liczba bezrobotnych osób w Polsce wyniosła 1 252,7 tys. W kwietniu 2017 roku utrzymała się tendencja malejąca stopy bezrobocia, ponownie osiągając rekordowo niski poziom. Dobra koniunktura na rynku pracy spowodowana jest rosnącym zapotrzebowaniem na siłę roboczą w pracach sezonowych,…


Visit Us On FacebookCheck Our Feed