PKB

PKB w IV kwartale zmalał

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem produktu krajowego brutto opublikowanego przez GUS, polska gospodarka zmniejszyła się w IV kwartale 2020 w ujęciu rocznym o 2,8%. Jest to gorszy wynik od II kwartału 2020 roku, gdy spadek wyniósł 1,5%. Częściowo pozytywne informacje widoczne są w inwestycjach brutto. Spadek inwestycji wyniósł w IV kw. 2,2% przy 4% kwartał wcześniej i 3,8% w II kw. 2020 roku, czego głównym czynnikiem jest dodatnia dynamika akumulacji aktywów obrotowych (zapasów), która wyniosła +0,6%…

Czytaj dalej

PKB – odrabianie strat w III kwartale

Według danych opublikowanych przez GUS polskie PKB było w trzecim kwartale 2020 roku niższe o 1,8% w ujęciu rocznym. Oznacza to wejście polskiej gospodarki w stan technicznej recesji. Zauważalne jest jednak odbicie się od dna, ponieważ w porównaniu z drugim kwartałem polskie PKB wzrosło o 7,9%. W całym trzecim kwartale nie było restrykcyjnych obostrzeń epidemiologicznych. Uwidoczniło się to w statykach sektorów.  W porównaniu z kwartałem poprzednim wzrost w sektorze handlu wyniósł 15%, w transporcie 17%,…


PKB – gigantyczny spadek w II kw.

Główny Urząd Statystyczny nieznacznie zrewidował wstępny odczyt PKB za II kwartał 2020 roku. Według najnowszych danych z października realny produkt krajowy brutto Polski spadł o 8,4% r/r wobec spadku o 8,2% r/r, ogłoszonego pod koniec sierpnia. Choć to największy spadek PKB we współczesnej historii Polski, jest on i tak niższy niż w prognozach z wiosny, w których to ekonomiści zapowiadali nawet dwucyfrową wartość ujemnej zmiany PKB. Znacząca część II kwartału minęła pod znakiem najpierw pełnego…


Hamowanie PKB

IV kwartał 2019 roku upłynął pod znakiem dalszego spowalniania polskiej gospodarki. Według wstępnego szacunku GUS niewyrównany sezonowo wzrost gospodarczy wyniósł w tym okresie 3,2% r/r, podczas gdy kwartał wcześniej produkt krajowy brutto wzrósł o 3,9%. Wartość ta jest jednak miłą niespodzianką, ponieważ dane z tzw. szybkiego odczytu, podane dwa tygodnie wcześniej, wskazywały na wzrost niższy o 0,1 p. proc. Nie zmienia to jednak faktu, że dalszym ciągu można mówić o znacznym wyhamowaniu, a w kontekście…


PKB

Solidny wzrost w drugim kwartale Według wstępnego szacunek GUS-u PKB w Pol­sce wzrosło o 4,5% w drugim kwartale r/r, wobec 5,3% w analogicznym kwartale roku poprzedniego. Nieznacznie słabiej wynik ten prezentuje się po odsezonowaniu – 4,2%. Polska gospodarka wciąż prezentuje stabilny wzrost na relatywnie wysokim poziomie, choć, zgodnie z wcześniejszymi zapo­wiedziami dotyczącymi prawdopodobnego obni­żenia trajektorii wzrostu, na nieco niższym pozio­mie niż przed rokiem. Niezmiennie czynnikiem napędzającym wzrost PKB był popyt krajowy, który wzrósł o 4,8%,…


No Image

PKB

Polska gospodarka zanotowała bardzo dobry rok. Według danych GUS-u PKB wzrósł o 5,1% r/r. Jest to najlepszy wynik od 11 lat, lecz istnieją pewne powody do niepokoju, kiedy nieco głębiej spojrzy się na dostępne dane. Ostatni kwartał 2018 roku przyniósł wzrost PKB o 4,9%, jednak porównując kwartał do kwartału, wzrost ten wygląda mniej okazale i wynosi 0,5%. Jest to zarazem najgorszy wynik od dwóch lat i jeden z symptomów spowolnienia, bowiem ekonomiści spodziewali się wzrostu…


PKB

Wyniki polskiej gospodarki nie przestają zaskakiwać. Trend szybkiego wzrostu PKB rozpoczęty w pierwszym kwartale utrzymuje się do obecnego momentu. Wg niedawno opublikowanych danych GUS-u, w lutym br. produkcja przemysłowa wzrosła o 7,4% r/r, a produkcja budowlano-montażowa o 31,4%. Z kolei w styczniu oddano do użytku prawie 30 tysięcy mieszkań, przez co roczny wzrost sprzedaży wyniósł około 10%. Te wszystkie wskaźniki makroekonomiczne pozwalają przypuszczać, że wzrost gospodarczy w I kwartale 2018 będzie bliski 5%.             Głównym…


PKB

Od początku stycznia napływają nowe dane dotyczące wartości wskaźników, jakie polska gospodarka osiągnęła w czwartym kwartale ubiegłego roku. Każda nowa informacja i analizy różnych instytucji finansowych potwierdzają bardzo dobrą kondycję naszej gospodarki. Zgodnie ze wstępnymi danymi niewyrównanymi sezonowo PKB Polski w IV kwartale wzrósł realnie o 5,1% r/r (co przekłada się na wzrost o 4,3% r/r po uwzględnieniu wahań sezonowych). Co prawda, są to wstępne dane, ale już teraz można powiedzieć, że wzrost gospodarczy w…


PKB

               Wstępne szacunki GUS-u dotyczące dynamiki PKB Polski w trzecim kwartale nie potwierdziły się. Niewyrównany sezonowo wzrost gospodarczy wyniósł 4,9% r/r , a odsezonowany 5,2% (w obydwu przypadkach o 0,2 p.p. więcej niż pierwotnie zakładano). Tym samym Polska pozostała w grupie najszybciej rozwijających się państw Unii, ze wzrostem dwukrotnie większym niż strefa euro. Oprócz danych dotyczących całkowitego wzrostu produkcji, z ostatniej publikacji GUS-u można się dowiedzieć, jak wyglądała jego struktura. W trzecim kwartale br. zanotowano wzrost popytu…


PKB

            Zgodnie z prognozami, wzrost PKB w III kwartale okazał się największy spośród wszystkich dotychczasowych okresów tego roku. Według danych GUS-u polska gospodarka rosła w tempie 4,7% r/r (5% po odsezonowaniu). Podobne ożywienie widać w całej Unii Europejskiej. Gospodarka Wspólnoty oraz gospodarka strefy euro urosły o 2,5% (po wyrównaniu sezonowym). Na uwagę zasługują przede wszystkim dane z Rumunii, gdzie wzrost PKB wyniósł aż 8,6% r/r, co w dużej mierze wynika z…


Visit Us On FacebookCheck Our Feed