Inflacja

Inflacja zwalnia? To nie takie proste

W pierwszym miesiącu roku inflacja na pierwszy rzut oka nie zaskoczyła. Po grudniowym spadku CPI do 2,4% r/r w styczniu wg danych GUS w Polsce inflacja r/r wzrosła do 2,7%. Nie oddaje to jednak pełnego obrazu sytuacji. Dopiero patrząc na inflację m/m zauważymy, że pomiędzy grudniem a styczniem nastąpiło mocne przyspieszenie tempa inflacji o 1,2% – największe od ok. dekady.Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP), pozwalający na porównanie sytuacji w różnych krajach Unii Europejskiej wyniósł natomiast…

Czytaj dalej

Inflacja i polityka pieniężna

Listopad nie przyniósł żadnych znaczących zmian w dynamice inflacji. CPI wyniosło dokładnie 3%. Jest to wciąż znacząco niższa inflacja, niż na początku roku, aczkolwiek o 0,5 p. proc. przewyższająca cel inflacyjny. Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP), który pozwala na porównanie sytuacji w różnych krajach Unii Europejskiej wyniósł natomiast 3,7% r/r. To wciąż najwyższy odczyt w całej UE i zdecydowanie większa wartość niż europejska średnia, która wyniosła w przedostatnim miesiącu roku 0,2% r/r. Strefa euro z…


Inflacja wyhamowuje powoli

Przez ostatnie miesiące zdążyliśmy się przyzwyczaić do tego, iż inflacja w Polsce znajduje się powyżej celu inflacyjnego. Sytuacja nie uległa zmianie we wrześniu. Według danych GUS inflacja wyniosła wtedy 3,2% r/r. Tym samym odczyt ten jest o 0,3 p. proc. wyższy od konsensusu rynkowego. Należy jednak zauważyć, iż dynamika wzrostu cen jest o wiele niższa, niż w pierwszych miesiącach roku. Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP), który pozwala na porównanie sytuacji w różnych krajach Unii Europejskiej…


Inflacja mocno rośnie

Przewidywania dotyczące silnego wzrostu inflacji w pierwszym kwartale zdają się spełniać. GUS podał, iż w styczniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 4,4% r/r. To oznacza, iż inflacja o 0,2 p. proc. przebiła oczekiwania analityków. Nietrudno wywnioskować z tych danych, iż wzrost cen znajduje się aktualnie dość znacząco powyżej zakładanego przez NBP celu inflacyjnego oraz widełek dopuszczalnych wahań (±1 p. proc.). Silny wzrost inflacji Tym samym inflacja osiągnęła najwyższy poziom od grudnia 2011 roku….


Inflacja

W sierpniu wzrost cen mierzony wskaźnikiem CPI wyniósł 2,9% r/r, utrzymując się na tym samym poziomie co w lipcu i znacząco wyższym niż w poprzednich miesiącach bieżącego roku. Z kolei miesiąc do miesiąca poziom cen nie uległ zmia­nie. Inflacja po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła 3,0% r/r, zaś po wyłączeniu cen żywno­ści i energii 2,2% r/r. Według zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych HICP ceny w Pol­sce w sierpniu poszły w górę o 2,6% r/r przy 1,4% w…


Inflacja

W grudniu wzrost cen mierzony wskaźnikiem CPI wyniósł 1,1% r/r i kontynuował trend jego obniżania się w ostatnich miesiącach. Z kolei miesiąc do miesiąca poziom cen nie uległ zmianie. Inflacja po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła 1,0% r/r, zaś po wyłączeniu cen żywności i energii 0,6% r/r. Z kolei według zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych HICP ceny w Polsce w grudniu poszły w górę o 0,9% r/r przy 1,6% w całej UE. Trend spadkowy utrzymał się także…


No Image

Inflacja

Pierwsze dwa miesiące 2018 roku przyniosły spadki inflacji CPI w ujęciu rocznym: w styczniu indeks osiągnął poziom 1,9%, zaś w lutym tylko 1,4%. W ujęciu miesięcznym dla stycznia wskaźnik wyniósł 0,3% oraz -0,2% dla lutego. Zaobserwowanym odczytom inflacji sprzyja ograniczona wewnętrzna presja popytowa, niska dynamika cen importu i mocniejszy niż przed rokiem kurs złotego. Zjawiskom tym towarzyszy także słabnąca dynamika cen energii oraz wysoka, ale obniżająca się dynamika cen żywności.   W styczniu 2018 roku…


No Image

Inflacja

W grudniu 2017 roku wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI wzrósł o 0,2% w stosunku do listopada 2017, zaś o 2,1% w zestawieniu z grudniem 2016 roku. Największy wpływ na kształtowanie się inflacji w ujęciu rocznym miały wyższe ceny żywności (o 5,8%) oraz związane z mieszkaniem (o 2,1%), które podniosły wskaźnik odpowiednio o 1,28 punktu  procentowego i 0,54 punktu procentowego. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 4,8%) oraz transportu (o 0,8%) obniżyły ten wskaźnik…


No Image

Inflacja – październik 2017

We wrześniu 2017 r. ceny towarów i usług były przeciętnie o 2,2% wyższe niż przed rokiem (co jest zgodne z oczekiwaniami rynku)  oraz o 0,4% wyższe niż miesiąc wcześniej – tak wynika z raportu GUS opublikowanego 12 października. Główna siła napędowa inflacji pochodziła ze wzrostu cen żywności, która w porównaniu z poprzednim miesiącem podrożała średnio o 0,5%. W stosunku do września ubiegłego roku natomiast ceny żywności były wyższe średnio o 5,3% (dla porównania miesiąc wcześniej,…


Inflacja

Według Głównego Urzędu Statystycznego średni poziom cen w sierpniu wzrósł o 1,8% w porównaniu z analogicznym miesiącem zeszłego roku. Z kolei w ujęciu miesięcznym, po raz kolejny z rzędu, mieliśmy do czynienia z deflacją – ceny spadły o 0,1% w stosunku do lipca.    Za spowolnienie dynamiki m/m odpowiadają przede wszystkim ceny żywności oraz odzieży. Warto natomiast zauważyć, że obniżki były dużo mniejsze niż można byłoby się tego spodziewać – historycznie redukcja cen na przełomie…


Visit Us On FacebookCheck Our Feed