Historia ekonomii

Historia OPEC

  OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) jest organizacją międzynarodową zrzeszającą 14 państw, które wydobywają ropę naftową i nią handlują. Według danych opublikowanych na stronie organizacji, kontroluje ona około 79% procent światowych rezerw ropy. Ma również największy udział w wydobyciu tego surowca na świecie. Powstanie OPEC Kartel OPEC został założony przez Iran, Irak, Kuwejt, Arabię Saudyjską i Wenezuelę podczas wrześniowej konferencji w Bagdadzie w 1960 roku. Oficjalnym celem organizacji jest wspólna polityka wydobycia i…

Czytaj dalej

Historia rynku nieruchomości w Polsce cz. 1

Początki Obrót nieruchomościami w Polsce zaczął się mniej więcej w XVII i XVIII wieku, kiedy nastąpił szybki rozwój miast za sprawą działalności in­westycyjnej nie tylko szlachty i duchowieństwa, ale także bogacącego się mieszczaństwa. Dobra tzw. stojące, czyli posesje pełniły głównie funk­cję mieszkalną. Najczęściej przybierały one for­mę kamienicy, która zwykle usytuowana była w zwartej zabudowie blisko murów. Właścicielami kamienic była w większości szlachta, która je bu­dowała lub kupowała od mieszczan. Budynek zajmował frontową część działki, natomiast…


Jeden Pas i Jedna Droga

W 2013 roku przedstawiona została wizja „Pasa i Szlaku” przez przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga. Projekt, obejmujący zarówno ląd jak i wodę jest propozycją integracji handlowej krajów Azji, Europy i Afryki z Państwem Środka. Trasa wstępnie obejmowała 67 krajów, ale władze sukcesywnie dołączają do tej grupy nowe obszary.  Współpraca zakłada rozwój infrastruktury, wsparcie handlu międzynarodowego oraz inwestycji zagranicznych. Inicjatywa prócz celu gospodarczego, ma też za zadanie przekonać świat o wysokiej kulturze i tradycjach Chin….


Widmo kryzysu, czyli krótko o kapitale i roku 2007

„Kryzys finansowy tuż za rogiem…”, „Ekonomiści ostrzegają: nadchodzi kryzys…”, „Jak przygotować się na kryzys…?” – tego typu nagłówki wiadomości to ostatnimi czasy dosyć częsty widok. Media straszą nas powtórką z roku 2007. Czy rzeczywiście jest się czego bać? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie posiadam wystarczającej wiedzy, by udzielić odpowiedzi na to pytanie. W zamian przytoczę wniosek, na który ostatnio się natknęłam: kryzysy były, są i będą. Nie ma w tym zdaniu nic odkrywczego, jednakże myślę,…


Nierówność nierówności nierówna

Czy przyszłość będzie przebiegała pod znakiem egalitaryzmu czy rosnących podziałów? Odpowiedź na pytanie o przyszłość nierówności może leżeć w ich przeszłości. Analizując gospodarkę pod kątem nierówności większość ekonomistów skupia się jedynie nierównościach dochodowych. Powszechnie znany jest chociażby współczynnik Giniego opisujący nierówności pomiędzy poszczególnymi grupami dochodowymi. Jednakże z takim ujęciem nierówności wiąże się jeden podstawowy problem – nierówności w społeczeństwie nie ograniczają się tylko do dochodu. Samo pojęcie nierówności obejmuje szereg zjawisk dotyczących całego spektrum nauk…


Wolny rynek czyni cuda?

Czy kawałek pozbawionej surowców skały może stać się globalną potęgą gospodarczą przez wielu stawianą jako wzór wolnorynkowej gospodarki? Hong Kong udowadnia, że tak, aczkolwiek obarczone jest to wysokim kosztem. Na początku lat 50-tych XX wieku Imperium Brytyjskie chyliło się już ku końcowi. Po uzyskaniu niepodległości przez Indie w 1947 roku ostatnimi koloniami w Azji Południowo-Wschodniej pozostały Malaje (obecna Malezja, Singapur i Brunei) oraz Hong Kong. Jakkolwiek te pierwsze stanowiły cenne źródło surowców takich jak kauczuk…


Zachód „Wschodzącego słońca”

Aż do lat 80-tych Japonia była stawiana za wzór rozwoju dla państw zachodnich. Przez ostatnie dwie dekady jednak boryka się ona z nierozwiązanymi problemami ekonomicznymi. Sytuację w jakiej znalazła się Japonia po 2 wojnie światowej ciężko określić mianem korzystnej. Zniszczone zostały wszystkie główne miasta z wyjątkiem Kioto, wraz z nimi destrukcji uległo większość potencjału przemysłowego kraju. Po raz pierwszy w swojej historii Wyspy Japońskie znalazły się pod okupacją. Nowa rzeczywistość geopolityczna stanowiła jednak ogromną szansę…


Kontrolowanie zamiast sterowania

Komentatorzy ekonomiczni wywodzący się z tradycji keynesowskiej nierzadko wypominają zwolennikom ujęcia podażowego ślepą wiarę w wolny rynek oraz jego samoregulujące mechanizmy. Nie analizując głębiej generalizacji do której zazwyczaj dochodzi kiedy oponentów w debacie publicznej ostracyzuje się, wrzucając do worka z napisem „neoliberalizm”, warto przypomnieć o tym, którego mianowano swego czasu „Friedmanem lewicy”. Autor indeksu mierzącego stopień monopolizacji, warunku efektywność aprecjacji i deprecjacji waluty krajowej, przez wielu uważany za godnego „Nagrody Nobla z ekonomii” – Abba…


Radykalna ekonomia wolnorynkowa

Kiedy myślimy o radykalizmie w ekonomii, najczęściej nasuwają nam się skojarzenia z marksizmem lub innymi ruchami społecznymi XVIII i XIX wieku, wyraźnie antykapitalistycznymi. W wydanym niedawno kompendium polskiej ekonomicznej myśli akademickiej „Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami” kontynuatorzy myśli Paula Sweezy’ego czy Oskara Langego są nazywani właśnie radykałami. W obliczu zatem dość jednostronnego postrzegania „ekstremizmu ekonomicznego” tym bardziej ciekawym elementem mozaiki myśli ekonomicznej będzie agoryzm. Jest to nurt libertarianizmu całkowicie odrzucający państwo, zatem stanowi jednocześnie…


Historia ekonomii: ustawy zbożowe

  Ustawy zbożowe pojawiły się w Wielkiej Brytanii w roku 1815 i obowiązywały 1846. Nakładały one wysokie restrykcje, głównie opłaty celne, na importowane produkty rolne. Ich celem było podtrzymanie wysokich cen na rynku krajowym, co pozwalało na realizowanie wysokich zysków przez rodzimych producentów. Nowe prawo w istocie doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen żywności i stało się głównym obiektem ataków ze strony wywodzącej się z miast opozycji, która miała znacząco mniejsze wpływy polityczne niż środowiska pozamiejskie,…


Visit Us On FacebookCheck Our Feed