Bilans płatniczy

Bilans płatniczy

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez NBP, w grudniu 2020 roku w Polsce saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 1,9 mld zł. Na wartość rachunku bieżącego złożyły się dodatnie salda obrotów towarowych w wysokości 1,5 mld zł i usług 8,1 mld zł oraz ujemne salda dochodów pierwotnych 6,4 mld zł i dochodów wtórnych 1,2 mld zł. Porównując wyniki w grudniu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 0,3 mld zł. Łączne saldo…

Czytaj dalej

No Image

Bilans płatniczy

W październiku 2020 r. saldo rachunku bieżącego przyjęło wynik dodatni i wyniosło 10,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda obrotów towarowych (7,9 mld zł) i usług (9,2 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (6,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 1,0 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło…


No Image

Bilans płatniczy

W sierpniu 2020 r. saldo rachunku bieżącego przyjęło wartości dodatnie, wynoszące 4,2 mld zł. Na wartość salda złożyły się dodatnie zestawienia obrotów towarowych, które wyniosły (3,2 mld zł), usług (7,1 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (6,5 mld zł).  W sierpniu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,9 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w sierpniu było dodatnie i wyniosło 7,6 mld zł….


No Image

Dodatnie saldo rachunku bieżącego w 2019

Pod koniec IV kwartału 2019 roku, saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 4,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (8,8 mld zł) i obrotów towarowych (1,0 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (5,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł). Dla porównania, w miesiącu grudniu 2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 6,6 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie…


Visit Us On FacebookCheck Our Feed