Akty prawne

Akty prawne

21 kwietnia Sejm uchwalił ustawę o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Rządowy projekt miał na celu transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE, która ustanawia: – przepisy niezbędne do zapewnienia, by każdy, kto poniósł szkodę wynikającą z naruszenia prawa konkurencji przez przedsiębiorstwo lub związek przedsiębiorstw, mógł skutecznie korzystać z prawa dochodzenia od tego przedsiębiorstwa lub związku pełnego odszkodowania z tytułu tej szkody; – przepisy sprzyjające niezakłóconej konkurencji na rynku wewnętrznym oraz…

Czytaj dalej

Visit Us On FacebookCheck Our Feed